Wat zijn pensioencijfers 2022?

Ieder jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Kerncijfers zijn gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt om je pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of Ouderschaps- en geboorteverlof te berekenen.

Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in jouw pensioenregeling is afgesproken. De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis of grondslag voor de berekening.

In 2022 zien de pensioenkerncijfers er als volgt uit:

Bedragen in € op jaarbasis 2021 2022
Franchise eindloon 16.458 16.749
Franchise middelloon 14.544 14.802
Franchise pré-Witteveen 15.583 15.859
ANW-hiaat 15.985 16.201
Maximum pensioengevend salaris 112.189 114.866
Maximum dagloon voor WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof 58.874 59.706