Disclaimer

Deze website is enkel bedoeld als informatieve website.

 

Functioneren website

Wij kunnen u niet garanderen dat deze website altijd toegankelijk is en volledig naar behoren functioneert. Wij aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het niet of niet volledig juist functioneren van deze website.

 

Informatie op deze website

Deze website is zorgvuldig samengesteld en wij streven ernaar dat de vermelde informatie juist en volledig is. Desondanks kan de juistheid en volledigheid niet gegarandeerd worden, door omstandigheden buiten onze invloed om (technisch) of door menselijke fouten. Aansprakelijkheid door een onvolledige of onjuiste weergave van informatie sluit Pensioen Adviesbureau Gerritsen daarom uit.

Deze website geeft algemene informatie en dient niet ter vervanging van een advies/persoonlijk gesprek, waar immers maatwerk (uw persoonlijke financiële situatie) centraal staat. De informatie in deze website kan niet gezien worden als een advies dat rechtstreeks en zonder voorbehoud aan u is verstrekt.

Het is niet toegestaan de inhoud van de website www.pabg.nl te vermenigvuldigen in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pensioen Adviesbureau Gerritsen. Het Nederlandse recht is hierop van toepassing.

 

Wijzigingen

De inhoud en opzet van deze website kan zonder voorafgaande toestemming of melding (kennisgeving) worden aangepast of worden gewijzigd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

 

Externe hyperlinks

Voor zover op deze website via hyperlinks wordt verwezen naar externe websites, is Pensioen Adviesbureau Gerritsen niet aansprakelijk voor enerzijds het werken van deze hyperlink en anderzijds voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie en correcte werking van de externe website waarnaar wordt verwezen.