FAQ2021-12-15T16:07:40+01:00

Advies nodig?

+31(0)316-285115

Openingstijden

Ma – Vrij : 9:00 – 17:00 uur

Nog vragen?

We hebben een lijst met veelgestelde vragen verzameld. Misschien staat jouw vraag met het antwoord er wel tussen. Is dat niet het geval of heb je onvoldoende antwoord gekregen? Stel hieronder dan je vraag. Je krijgt zo snel mogelijk antwoord.

Algemeen

Wat is RPA?2021-12-11T19:29:27+01:00

Het RPA is een door de Stichting Assurantie Registratie beheerde erkenningsregeling voor pensioenadviseurs. Het RPA zijn onafhankelijke pensioenadviseurs die staan voor deskundigheid, integriteit en praktijkervaring.

Pensioenadviseur Michael Gerritsen van Pensioen Advies bureau Gerritsen is RPA gecertificeerd en daarmee een Register Pensioen Adviseur.

Raadpleeg hier het Register Pensioenadviseur.

Wat is FFP?2021-11-24T19:50:34+01:00

FFP staat voor Federatie Financieel Planner. M.J.S. (Michael) Gerritsen van Pensioenadvies Bureau Gerritsen is gecertificeerd financieel planner. Een gecertificeerd Financieel Planner herken je aan de titel CFP en het logo.

Wat is CFP?2021-11-24T19:47:59+01:00

Federatie Financieel Planners is dé beroepsvereniging voor gecertificeerd financieel planners.  De gecertificeerd financieel planner is herkenbaar aan de CFP titel en logo. Dit is een internationale (beschermde) titel en betekent Certified Financial Planner. M.J.S. (Michael) Gerritsen is CFP en ingeschreven onder nummer 13405.

Wat houdt een risicoprofiel in?2021-12-12T12:50:29+01:00

Bij de opbouw van vermogen wil je krijgen wat je nodig hebt. Daarom is bij het samenstellen van een vermogensstrategie jouw risicoprofiel relevant.

Een risicoprofiel is een combinatie van

 • persoonlijke situatie;
 • financiële posities oude dag, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
 • doelstellingen;
 • horizon;
 • risicobeleving.

Daarmee worden de volgende onderzoeksvragen beantwoordt:

 • welke risico’s kun je nemen? Jouw financiële draagkracht.
 • welke risico’s wil je nemen? Jouw risicohouding.
 • welke oplossingen sluiten daarop goed aan? Maatregelen nemen.

Met behulp van scenario planning, haalbaarheid- en impactanalyses krijg je inzicht en overzicht. Daarmee helpen wij jou kiezen voor een passende vermogensstrategie.

Wil je advies over vermogen opbouwen?

Lees hier onze aanpak of neem vandaag nog contact met ons op.

Waarvoor kun je ons inschakelen?2023-04-06T12:27:05+02:00

Wij zijn er voor de ondernemer, werkgever en werknemer / particulier.

 • Pensioen opbouwen en uitkeren
 • Lijfrente opbouwen en uitkeren
 • Vermogen opbouwen
 • Financiële planning maken
 • Hypotheekadvies en hypothecaire planning
 • Onderneming starten of staken
 • Financiele zorg voor jouw nabestaanden
 • Nalatenschapsplanning (Schenken en erven)
 • Inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor ondernemer en werknemer
 • Stamrecht-B.V. Gouden handdruk of transitievergoeding
 • Fiscale oudedagsreserve opbouwen of omzetten
 • DGA Pensioen in eigen beheer of oudedagsverplichting berekenen
 • Collectief bedrijfspensioen voor jouw personeel

Herken je dit?

 • Bijna met pensioen? Welke pensioenkeuzes moet ik maken?
 • Heb ik later voldoende pensioen?
 • Kan ik dit huis kopen? Wat worden mijn maandlasten?
 • Kan ik later mijn uitgaven nog blijven doen?
 • Andere werkgever en gevolgen voor mijn pensioen?
 • Studie kinderen. Wat heb ik nodig?
 • Hoeveel inkomen heeft mijn partner na mijn overlijden?
 • Inkomen bij ziekte of arbeidsongeschikt voor mijn pensioendatum?
 • Collectief pensioen voor mijn werknemers?

En wil je dit bereiken?

Financiële rust:

 • Gewoon weten waar je “ja of nee” tegen zegt
 • Helder financieel overzicht en inzicht;
 • Geen zorgen of je wel de juiste financiele keuze maakt;
 • Een geordend financieel en/of pensioenplan;
 • Doelgericht investeren in wat jij echt nodig hebt;
 • Balans tussen inkomen, uitgaven nu en later.

Wij geven jou inzicht in de ontwikkeling van jouw inkomsten, uitgaven en vermogen. Samen zorgen wij ervoor dat je een duidelijk financieel overzicht krijgt. Zo kun je een bewuste keuze maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie of het maken van een afspraak.

Pensioenadvies, Pensioenadviseur in de regio DuivenGroessenDidam, Arnhem, HuissenOosterbeekVelp, Westervoort, Zevenaar

Extra informatie nodig over een adviesvraag?2021-11-20T15:33:23+01:00

We bieden alvast veel informatie over adviesvragen in onze FAQ en op onze documenten pagina. Lees hier meer over onze werkwijze of neem direct contact met ons op.

Ondernemer

Wat houdt een arbeidsongeschiktheidsverzekering in?2021-11-14T13:05:58+01:00

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzeker je een inkomen wanneer je door ziekte (gedeeltelijk) niet meer kunt werken.

Ben je ondernemer? Dan regel je zelf jouw inkomen bij ziekte. Het is daarom goed om na te gaan hoe jij jouw inkomen bij ziekte hebt geregeld? Uitgaven voor huur of hypotheek en levensonderhoud wil je zoveel mogelijk kunnen blijven betalen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen die bij jou past en betaalbaar is. Laat je niet afschrikken door de kosten. Dit is maatwerk en wij helpen jou daarbij.

Hoe selecteren wij voor jou een passende oplossing?

Dit is wat wij doen:

 1. Welk inkomen verzekeren?
  Inkomen, uitgaven, vermogen en schulden op een rijtje zetten. Wat is echt nodig? En voor hoelang?
 2. Na welke wachttijd een uitkering ontvangen? 
  Heb je eigen vermogen en wil en kun je dit inzetten voor inkomen tijdens ziekte?
 3. Voor welk arbeidsongeschiktheidsrisico wil je je verzekeren?
  Ziekte inclusief psyche, ongevallen en ernstige aandoeningen? Of alleen ongevallen, ernstige aandoening of ziekte?
 4. Bij welke mate van arbeidsongeschiktheid een uitkering?
  Vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid wens je een uitkering te ontvangen? Is dit bij 25%, 50% of 80% ect.?
 5. Wat is het criterium van arbeidsongeschiktheid?
  Voor eigen werkzaamheden (beroep) of andere werkzaamheden?
 6. Wat zijn de verzekeringsmogelijkheden?
  Gezondheid, beroep, leeftijd kan een rol spelen bij het selecteren van de juiste oplossing. Denk hierbij aan een Broodfonds, door verzekeren bij UWV en/of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 7. Wat wordt de premie en waar wat verzekeren?
  Wij geven jou advies welke oplossing en aanbieder goed aansluit bij jouw financiele situatie, doelstellingen en risicobereidheid. En zorgen ervoor dat het je contract krijgt.

Lees meer…

Wat houdt Belastingclaim en fiscale reserves in?2021-12-11T19:38:27+01:00

Een fiscale reserve is een bedrag in jouw balans waarover je in de toekomst nog belasting moet betalen. Belastinguitstel dus.

De fiscale reserve vorm je door een bedrag op jouw bedrijfsresultaat jaarlijks in mindering te brengen. Daarover betaal je dan geen belasting. Met deze belastingbesparing bereik je nu een geldelijk voordeel, namelijk nu minder belasting betalen.

Deze besparing kun je weer investeren in activa, ondernemingsvermogen, vormen van vermogen, treffen van een voorziening bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Wanneer kun je een fiscale reserve vormen?

Heb je een Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap of Maatschap? Dan kun je onder voorwaarden gebruik maken van de:

 • oudedagsreserve (ook wel Fiscale Oudedagsreserve of FOR genoemd).

Heb je een B.V. en ben je directeur-grootaandeelhouder dan kon tot juli 2017 sprake zijn van een:

 • pensioentoezegging in eigen beheer; of
 • oudedagsverplichting in eigen beheer (pensioen eigen beheer is omgezet in oudedagsverplichting, uiterlijk eind juni 2017).

Over deze fiscale reserves, dus de oudedagsreserve, pensioen in eigen beheer of oudedagsverplichting, wordt belastinguitstel verleend tot het moment dat de onderneming wordt gestaakt vanwege overlijden of met pensioen gaan.

Vraag jezelf af welk vermogen op aanwezig moet zijn om die belastingclaim af te dragen én nog een pensioen te ontvangen?

Lees meer…

Wat is een compagnonverzekering?2021-12-12T19:13:09+01:00

Heb je een Vennootschap onder firma, Maatschap of Besloten Vennootschap en werk je samen met een compagnon aan het succes van jullie onderneming? Dan sta je er misschien niet bij stil dat het wegvallen van jouw compagnon direct van invloed kan zijn op de bedrijfscontinuïteit.

Welke afspraken zijn er wanneer jij of jouw compagnon onverhoopt komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt Kijk in de vennootschapsakte of maatschapsovereenkomst: Wat is daarin afgesproken?

Nu je dit weet, kun je beoordelen welke financiële maatregelen jullie daarvoor hebben getroffen?

Bedrijfscontinuïteit waarborgen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • vervangende arbeidscapaciteit inhuren;
 • aflossen schulden;
 • nakomen financiele verplichtingen;
 • overname aandelenkapitaal van de erfgenamen en de onderneming voort te zetten;
 • (gezins)inkomen beschermen.

Bij overlijden kan er behoefte bestaan aan extra vermogen om de onderneming voort te zetten.

Bij arbeidsongeschiktheid wil je vervangend inkomen om jouw woonlasten en alle overige uitgaven levensonderhoud te voldoen.

Hoe werkt dat?

Vermogen dat wordt uitgekeerd op het moment van overlijden en aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Zo zijn de zakelijke en persoonlijke financiele doelstellingen beschermd. Namelijk het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het op peil houden van jouw (gezins)inkomen.

Lees meer…

Wat houdt een eigen beheer pensioen dekkingspolis in?2021-12-12T18:49:03+01:00

Heb je pensioen in eigen beheer opgebouwd binnen jouw B.V.?

Dan heb je in het verleden jaarlijks een bedrag gereserveerd, pensioendotatie genoemd. De pensioendotaties samen vormen het totale bedrag dat fiscaal nodig is om de pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Maar fiscaal is niet gelijk aan de werkelijke waarde die je nodig hebt om het beloofde pensioen uit te kunnen keren. Dat is tegenwoordig al snel 2 tot 3 keer de fiscale waarde die in de balans staat.

Het werkelijke doelvermogen is dus het kapitaal dat de B.V. echt nodig heeft om jou of jouw achterblijvende partner/kind(eren) na jouw overlijden, te voorzien in een levenslang pensioeninkomen.

Op pensioendatum zal er voldoende kapitaal aanwezig moeten zijn om het pensioen te kunnen garanderen. Bij vroegtijdig overlijden zal er gedurende een lange periode een nabestaandenpensioen moeten worden uitgekeerd. Hiervoor kun je vermogen opbouwen en overlijden verzekeren.

Wat is de betaalcapaciteit van jouw B.V. om de toegezegde pensioenvoorziening uit te voeren?

Lees meer…

Wat is Fiscale Oudedagsreserve?2023-01-03T13:26:09+01:00

Een fiscale oudedagsreserve, ook wel FOR genoemd, was tot 1-1-2023 één van de mogelijkheden voor ondernemers om fiscaal vriendelijk een inkomen voor later op te bouwen. Je hebt dus een Eenmanszaak, V.o.f. of Maatschap.

Met ingang van 1 januari 2023 is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Je mag er dan niet meer aan toevoegen. Wat je tot nu toe als oudedagsreserve hebt opgebouwd, blijft staan.

Wat kun je met het saldo van de Fiscale Oudedagsreserve?

Je kunt de Fiscale Oudedagsreserve laten staan totdat deze verplicht vrijvalt of je kunt nu maatregelen treffen om de Fiscale Oudedagsreserve ineens of in delen af te bouwen en om te zetten naar een “echte” oudedagsvoorziening.

Wanneer betaal je belasting over de Oudedagsreseve?

Als de Oudedagsreserve afneemt. Dit kan zijn vrijwillig (1) of verplicht (2) in de volgende situaties:

 1. Vrijwillig: Aankoop lijfrente met het bedrag van de fiscale oudedagsreserve (saldo afstorten in lijfrente is onbelaste afname)
 2. Verplicht: Wanneer het ondernemingsvermogen (dit is de boekwaarde van het vermogen, bijvoorbeeld vaste activa zoals gebouwen of machines, voorraad, debiteuren, liquide middelen) minder is dan de stand van de oudedagsreserve én er sprake van één van de volgende situaties:
  1. Gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming in een kalenderjaar
  2. Bereiken AOW-leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar
  3. Niet-voldoen aan het urencriterium in het kalenderjaar en voorafgaande kalenderjaar

Wanneer je vermogen hebt opgebouwd, kun je een FOR lijfrente aanschaffen. Die inleg is aftrekbaar van de winst. Terwijl je de oudedagsreserve laat vrij vallen, staat daar dus de aftrekbare lijfrentepremie tegenover. Per saldo 0 euro. Zo betaal je uiteindelijk pas belasting wanneer je de lijfrente periodiek laat uitkeren.

Meer weten?

Wat is kapitaal en risicoverzekering?2021-12-11T19:39:03+01:00

Een eenmalige uitkering van een geldbedrag ineens bij in-leven-zijn op een bepaalde datum en/of bij overlijden voor een bepaalde datum.

Doel:

 • Aflossing lening
 • Compagnonverzekering, overname aandeel compagnon van erfgenamen en/of voor kosten inhuren vervangende arbeidscapaciteit
 • Key-manverzekering voor kosten inhuren vervangende arbeidscapaciteit
 • Afdekken fiscale claim over pensioenreserve in B.V. of oudedagsverplichting

Lees meer…

Wat is een key-personverzekering?2021-12-11T19:37:59+01:00

Een persoon die binnen de onderneming een sleutelrol vervult. Wanneer deze persoon wegvalt zal de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen. In dit verband wordt ook wel gesproken over een key-person.

Wanneer een persoon die binnen de onderneming een sleutelrol vervult onverhoopt komt te overlijden, dan is het goed denkbaar dat er nog geen stappen zijn ondernomen om een eventuele bedrijfsoverdracht te regelen. Of voldoende vermogen op te bouwen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Op dat moment kan er behoefte zijn een bedrag ineens zodat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is en een geschikte nieuwe zakelijke partner kan worden gevonden. Gedurende deze periode zal er ook vervangende arbeidscapaciteit ingezet moeten worden om de onderneming actief te houden. Deze vervangende capaciteit moet ook betaalbaar zijn.

Een key-person overlijdensrisicoverzekering voorziet in zo’n bedrag ineens.

Lees meer…

Wat is lijfrente?2023-11-25T14:21:26+01:00

Lijfrente

Met een lijfrente bouw je aan extra inkomen voor jouw oude dag of voor jouw nabestaanden na jouw overlijden.

Je kunt ook een lijfrente opbouwen voor:

 • Lijfrente voor nabestaanden (jaar- en reserveringsruimte);
 • Lijfrente voor een meerderjarig invalide (klein)kind (onbeperkt voor levensonderhoud, maar in verhouding tot (woon-)situatie en eigen inkomsten van (klein)kind);
 • Lijfrente als aanvulling op jouw pensioen (jaar- en reseveringsruimte).

Dit artikel gaat over de lijfrente die via de jaar- en reserveringsruimte aftrekbaar gesteld kan worden.

Een lijfrente is een periodieke uitkering voor later die je nu opbouwt. Je kunt een lijfrentevermogen opbouwen door:

 • sparen (variabel of vaste rentevergoeding); en/of
 • beleggen;
 • in een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering.

Met een lijfrente kun je fiscaal vriendelijk een inkomen voor later opbouwen, want je inleg is aftrekbaar van de Inkomstenbelasting als je een pensioentekort hebt. Hierdoor krijg je een deel van je inleg weer terug. Lijfrentepremieaftrek genoemd. Bij uitkeren van de lijfrente betaal je weer Inkomstenbelasting. Het verschil tussen nu (deel inleg terug en geen Box-3-belasting) en later (eventueel lagere Inkomstenbelastingschijf en bij nabestaandenlijfrente geen erfbelasting) is het totale belastingvoordeel.

Een lijfrente kun je opbouwen met een eenmalige inleg, koopsom genoemd, of periodiek per maand, kwartaal of halfjaar inleggen.

De hoogte van de maximale lijfrentepremie is sinds 2023 fors verruimd door de introductie van de Wet toekomst pensioen per 1 juli 2023, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Dit artikel gaat daarvan uit.

De maximaal aftrekbare lijfrentepremie wordt berekend met behulp van de jaar- en reserveringsruimte.

Inleg aftrekbaar: Belastingvoordeel. Jaarruimte

De jaarruimte is voor het huidige jaar. En kun je benutten indien je op 1 januari van het huidige jaar nog niet ouder bent dan vijf jaar na jouw AOW-leeftijd (dit was tot AOW-datum).

Hoeveel jaarruimte je mag benutten wordt berekend met een formule. Dit ziet er als volgt uit:

 • 30% van (inkomen – franchise € 13.646,-) – (6,27 x Factor-A pensioen*) – (Dotatie oudedagsreserve) – (premies netto pensioen)

Je gaat uit van de cijfers van één (1) jaar terug.

*Vanaf 2024 wordt voor de factor-A uitgegaan van de pensioenpremie die de werkgever heeft betaald in het voorgaande belastingjaar voor het ouderdomspensioen.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige had in 2022 een inkomen van € 60.000,-. De pensioenopbouw (Factor-A) bedroeg € 1.000,-. De maximale jaarruimte is dan:

 • 30% van (€ 60.000,- -/- € 13.646,- =) € 13.906,- -/- (6,27 x € 1.000,- =) 6.270,- is € 7.636,-.

In 2023 is in dit voorbeeld dus een lijfrente-aftrek mogelijk van € 7.636,-.

En nog meer belastingvoordeel: Reserveringsruimte

Naast de jaarruimte is er de reserveringsruimte voor de lijfrente. Dit is nu de niet-benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaren. En die kun je inhalen tot 15 jaar na de AOW-leeftijd. Maar dat schiet zijn doel waarschijnlijk voorbij, want de lijfrente-uitkering moet uiterlijk ingaan vijf (5) jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Voorbeeld:

Stel dat de belastingplichtige in het vorige voorbeeld in het jaar 2022 de lijfrente-aftrek niet heeft benut. Dan kan dit niet-benutte jaar met de reserveringsruimte worden ingehaald. Je gebruikt dan wel de cijfers uit het jaar waarin je de inhaalreservering berekend, zoals inkomen en franchise en de factor en pensioen aangroei.

Stel dat in 2022 het inkomen € 59.000,- bedroeg en de pensioenopbouw € 800,-.

In 2022 zag dit er als volgt uit (en was dus beduidend minder dan in 2023):

 • 13,3% van (€ 59.000,- -/- € 12.837,- =) € 6.140,- -/- (6,27 x € 800,- =) € 5.016,- is € 1.124,-.

In 2023 is in dit voorbeeld een reserveringsruimte in te halen van € 1.124. Samen met de jaarruimte van € 7.636,- is dit € 8.760,-. Dit is lager dan maximaal € 38.000,- en kan dus worden benut. 

Maximale lijfrentepremieaftrek

De maximale lijfrenteruimte is nu als volgt:

 • € 34.550,- jaarruimte (was € 15.317,-)
 • € 38.000,- reserveringsruimte (was € 8.065,- indien > 10 jaar voor AOW-leeftijd of € 15.922,- indien < 10 jaar voor AOW-leeftijd)

Naast de aftrek voor de Inkomstenbelasting, is het lijfrentevermogen zelf vrij van vermogensrendementsheffing in Box-3. Beleggen bijvoorbeeld via een lijfrente, levert zo een nog hogere besparing op als je bedenkt dat Box-3-belasting over beleggingen – vereenvoudigde weergave, box-3-belastingdruk verloopt iets gecompliceerder – wordt afgewikkeld tegen een fictief rendement van 6,17% en een belastingdruk van 32% over dit fictieve rendement. Dit is bij een lijfrentevermogen 0%.

Inkomen later: Oudedagslijfrente. Inkomen nu: Nabestaandenlijfrente

Naast een oudedagslijfrente (voor later, vanaf pensioendatum), kun je ook een nabestaandenlijfrente bij jouw overlijden (voor achterblijvende partner) kiezen wanneer jouw partner een laag inkomen heeft (nu en/of na jouw overlijden).

Nu de maximale lijfrentepremieaftrek zo hoog is, kun je overwegen naast de lijfrente voor oudedag ook het inkomen voor jouw partner na jouw overlijden te verbeteren en deze twee soorten lijfrenten te combineren. Bovendien, is een nabestaandelijfrente vrijgesteld van erfbelasting. Dus tweemaal belastingvoordeel.

Extra lijfrentemogelijkheden voor ondernemers

Ondernemers kunnen ook een stakingswinst lijfrente-, FOR lijfrente of ODV lijfrente afsluiten.

Welke lijfrente-uitkering kiezen?

Wanneer je een lijfrente laat uitkeren, betaal je weer belasting. Meestal is dat minder dan het belastingvoordeel tijdens de opbouwperiode omdat je vanaf de AOW-datum tot een bepaalde grens minder belasting bent verschuldigd. Een lijfrente wordt dus niet ineens, maar periodiek uitgekeerd over een reeks van jaren.

Komt jouw lijfrente vrij? Dan kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. Lijfrente uitkeren vast
 2. Lijfrente uitkering beleggen, ook wel variabele lijfrente genoemd
 3. Lijfrente uitstellen tegen een vaste of variabele rente
 4. Lijfrente uitstellen beleggen

In het verleden zijn de belastingregels over lijfrenten nogal eens gewijzigd. En dat bepaalt de mogelijkheden die je hebt met de lijfrente. We zetten dit hieronder op een rijtje:

Ingangsdatum Looptijd Maximale uitkering per jaar

Overbruggingslijfrente (tot 2006 opgebouwd)

Vrij te kiezen Keuze tot ingang pensioen, 65 jaar of AOW-datum 63.288 euro
Tijdelijke oudedagslijfrente Uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd Minimaal 5 jaar 24.168 euro
Oudedagslijfrente Uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd Minimaal 20 jaar (bancair) Onbeperkt
Nabestaandelijfrente Direct na overlijden of datum waarop ANW-uitkering vervalt Tijdelijk of levenslang. 1%-sterftekans of minimaal 5 jaar of 20 jaar (bancair) Onbeperkt

Bij de keuze voor de lijfrente uitkering spreek je meteen af wat er met de lijfrentetermijnen moet gebeuren na jouw overlijden. Geen uitkering of overgang naar jouw partner.

Bij een verzekerde lijfrente kiest je een overgangspercentage van 0%, 70% of 100% van de uitkering na jouw overlijden voor jouw partner.

Bij een bancaire lijfrente zijn standaard zijn de wettelijke erfgenamen de gerechtigden van de uitkering na jouw overlijden. De uitkering loopt ongewijzigd door. Of aan de erfgenaam zoals je in jouw testament hebt bepaald.

Voor de beste lijfrentekeuze maak je eerst een financieel en fiscaal plan. Dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

Lees hier meer over onze werkwijze?

Wat is oudedagsverplichting?2021-12-12T16:16:46+01:00

DGA Pensioen in eigen beheer omgezet naar een Oudedagsverplichting (ODV)? Dan zijn dit de mogelijkheden om de Oudedagsverplichting verder op te bouwen en uit te keren.

De fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer is de hoogte van de oudedagsverplichting op omzettingsdatum. Daarna neemt de hoogte van de oudedagsverplichting toe door oprenting (U-rendement) of neemt af als dit rendement negatief is.

De ODV kan vanuit de B.V. worden uitgekeerd of naar een lijfrente worden afgestort bij een verzekeraar of bank in een bancaire lijfrente of verzekerde lijfrente.

Dit kan:

 • tussentijds;
 • op ieder moment;
 • geheel of gedeeltelijk;
 • uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-datum;
 • bij ingang van de ODV;
 • tijdens de uitkeringsduur vanuit de B.V. (strikte voorwaarden).

Bij uitkeren vanuit de B.V. geldt een uitkeringsduur van 20 jaar . Bij uitkeren vanuit een lijfrente een minimale duur van 5 jaar tot ten hoogste het maximum van de tijdelijke oudedagslijfrente. Lees meer over lijfrente

Bij uw overlijden gaat de waarde of de uitkering van de ODV over op de wettelijk erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht of testament.

Bij omzetting van het DGA eigen beheer pensioen is het oorspronkelijke nabestaandenpensioen in hoogte afgenomen. Wat heeft jouw partner nodig als je komt te overlijden?

Meer weten?

Wat houdt pensioen DGA in?2021-12-12T12:56:42+01:00

Een DGA pensioen is een pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder met tenminste 10% direct of indirect aandelenbezit met stemrecht.

Een DGA pensioenverzekering is een van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een inkomen voor later op te bouwen en het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Met een DGA-pensioen regel je:

 • inkomen voor later; en/of
 • inkomen voor jouw partner bij jouw overlijden;
 • premievrije pensioenopbouw wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

Ook kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte jouw inkomen aanvullen totdat je de pensioendatum hebt bereikt.

Het DGA-pensioenpakket: Wat kiest jij?

 1. Ouderdoms- en partnerpensioen vanaf pensioendatum
  Vermogensopbouw voor ouderdomspensioen (en partnerpensioen) vanaf pensioendatum.
  Keuze voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodat de pensioenopbouw doorgaat als je door ziekte niet meer kunt werken
 2. Partner- / wezenpensioen voor pensioendatum
  Vervangend inkomen voor jouw partner en kind(eren) met een partnerpensioen en wezenpensioen bij jouw overlijden voor pensioendatum.
  En keuze voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodat de pensioenopbouw doorgaat als je door ziekte niet meer kunt werken
 3. Combinatie van 1 en 2

Meer weten over onze werkwijze?

Meer weten over DGA pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Wat houdt stakingswinst lijfrente in?2021-12-19T11:56:15+01:00

Je hebt een onderneming, Eenmanszaak, V.o.f. of Maatschap, gestaakt en realiseert daarmee een stakingswinst. Over de stakingswinst betaal je Inkomstenbelasting. Onder bepaalde voorwaarden hoef je niet direct en ineens af te rekenen. En kun je belasting besparen. Bijvoorbeeld met een stakingswinstlijfrente.

Met een stakingswinstlijfrente kun je:

 1. Verder bouwen aan vermogensgroei voor als je het geld nog niet nodig hebt; en/of
 2. Direct periodiek als inkomen laten uitkeren.

Waaruit bestaat een stakingswinst?

De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

 • stille reserves;
 • fiscale reserves;
 • goodwill;
 • desinvesteringsbijtelling.

Wijzigingen in rechtsvorm of samenwerkingsverband?

Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband hebben altijd fiscale gevolgen:

 • je brengt jouw eenmanszaak in een samenwerkingsverband (maatschap of Vof) in;
 • je brengt uw eenmanszaak onder in een B.V.*;
 • eén van de vennoten of maten van jouw maatschap stopt;
 • de maatschap of Vof krijgt er een maat of vennoot bij.

Indien je jouw onderneming overdraagt aan een B.V., moet je het gehele onderneming inbrengen en mag je de aandelen die je als tegenprestatie voor jouw onderneming hebt ontvangen, 3 jaar lang niet verkopen. Heb je een verrekenbaar verlies uit voorgaande jaren? Bereken dan of het verstandig is om ‘door te schuiven’ of af te rekenen, dit laatste kan voordeliger zijn.

Stakingswinstvrijstelling en stakingswinstaftrek

Algemene stakingsvrijstelling

Eenmaal per leven is een bedrag van 3.630 euro stakingswinst vrijgesteld bij het staken van één of meer gehele ondernemingen. Daarbovenop kun je een bedrag voor stakingswinstvrijstelling benutten door gebruik te maken van de lijfrenteaftrek: Stakingswinstlijfrente.

Stakingswinstlijfrente bedingen bij verzekeraar, bank of overnemende ondernemer

De stakingswinstlijfrente (of lijfrente na omzetting oudedagsreserve) kun je bedingen bij:

 • verzekeraar;
 • bank;
 • overnemende ondernemer (onvoldoende liquiditeiten de koopprijs ineens te betalen).

Hiermee creëer je een tijdelijk of levenslang periodiek inkomen. De periodieke stakingswinstlijfrente uitkering die je ontvangt, is als inkomen belast voor de Inkomstenbelasting. En zo beperk je de belastingdruk doordat de stakingswinst niet ineens volgt.

Situatie? Lijfrente premie stakingswinst
 • Ondernemer is 61 jaar of ouder (AOW-leeftijd -/- 5 jaar)
 • Ondernemer is invalide
 • Ondernemer is overleden
474.517 euro
 • Ondernemer is 51 tot 61 jaar
 • Overdracht en lijfrente gaat direct in
237.267 euro
 • Overige situaties
118.640 euro

Op de genoemde vrijstelling wordt in mindering gebracht:

 • AF: Bedrijfs- of beroepspensioenregeling
  Waarde in het economisch verkeer van een verplicht gestelde bedrijfs- en/of beroepspensioenregeling ten tijde van het staken
 • AF: Stand oudedagsreserve
  Stand van de oudedagsreserve bij aanvang van het kalenderjaar
 • AF: Lijfrentepremies
  Premies die op grond van een lijfrente reeds eerder in aftrek zijn gebracht, m.u.v. oud regime lijfrenten en basisaftrek nieuw regime lijfrenten

Meer weten?

Wat houdt een risicoprofiel in?2021-12-12T12:50:29+01:00

Bij de opbouw van vermogen wil je krijgen wat je nodig hebt. Daarom is bij het samenstellen van een vermogensstrategie jouw risicoprofiel relevant.

Een risicoprofiel is een combinatie van

 • persoonlijke situatie;
 • financiële posities oude dag, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
 • doelstellingen;
 • horizon;
 • risicobeleving.

Daarmee worden de volgende onderzoeksvragen beantwoordt:

 • welke risico’s kun je nemen? Jouw financiële draagkracht.
 • welke risico’s wil je nemen? Jouw risicohouding.
 • welke oplossingen sluiten daarop goed aan? Maatregelen nemen.

Met behulp van scenario planning, haalbaarheid- en impactanalyses krijg je inzicht en overzicht. Daarmee helpen wij jou kiezen voor een passende vermogensstrategie.

Wil je advies over vermogen opbouwen?

Lees hier onze aanpak of neem vandaag nog contact met ons op.

Hoe kan ik vermogen opbouwen?2023-05-12T12:51:37+02:00

Bij de opbouw van uw vemogen wilt u krijgen wat u nodig hebt. Samen kijken we dan ook naar uw persoonlijke en financiële situatie, uw doelstellingen en risicobereidheid zodat u eenvoudig en overzichtelijk bewuste keuzes kunt maken. Lees meer over vermogensopbouw op onze website voor Financiele planning.

Wat is zakelijke goodwill?2021-12-11T19:37:41+01:00

Goodwill is de meerwaarde van jouw bedrijf. Deze meerwaarde kan zitten in de winstverwachting, goede naam en klantenbestand. Het komt dus bovenop de waarde van de bezittingen zoals bedrijfspand, bedrijfsmiddelen ect., activa genoemd.

Verder spelen de omstandigheden een rol zoals de locatie, branche, marktomstandigheden, toekomstverwachtingen van de onderneming. Maar ook de afhankelijkheid van de eigenaar voor het succes van de onderneming.

Meestal wordt de goodwill uitgedrukt in een factor, bijvoorbeeld 3 tot 6 maal de jaarwinst.

Lees meer…

Werkgever

Wat houdt een pensioenaudit bij bedrijfsovername in?2021-12-12T11:02:49+01:00

Bij een overname of fusie hoort een Pensioen-Due-Diligence. Een check op 11 kritische factoren binnen de pensioenregeling om na te gaan wat de actuele pensioensituatie is bij de contractspartijen. Loopt de overnemer risico, waarop en in welke omvang? Financieel risicomanagement dus. Weet wat u overneemt.

Wat houdt een bedrijfstakpensioenfonds in?2021-12-12T11:26:40+01:00

De werkzaamheden en/of de bedrijfstak waarin jouw onderneming actief is, kan met zich meebrengen dat een pensioenovereenkomst van rechtswege (artikel 2, lid 2 Pensioenwet) tot stand komt.  Dit betekent dat de werknemer automatisch deelneemt aan een pensioenregeling die van toepassing is verklaard op de bedrijfstak  op grond van CAO e/o Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

In de praktijk komt het voor dat de werkgever en/of (nieuwe) bestuurder onbewust geen weet heeft van een eventueel op de onderneming van toepassing zijnde Bedrijfstakpensioenfondsregeling.

Tussentijdse wijziging van activiteiten kunnen zomaar aanleiding zijn dat de onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Of een overname van een onderneming waarbij geen Due Diligence is uitgevoerd op het pensioencontract.

Meestal wordt verplichte aansluiting op enig moment gesignaleerd.  Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf namelijk ook onderzoek of een onderneming wel/niet bij het pensioenfonds is aangemeld. Maar het ontvangen van de aanschrijving / het inventarisatieformulier wil nog niet altijd zeggen dat de vermeende aansluiting per definitie terecht is. Een BPF voert namelijk geen uitgebreid onderzoek uit.

De gevolgen:

 • Niet reageren van de onderneming op het verzoek van een Bpf is in het uiterst geval een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)
 • Een pensioenfonds is gerechtigd ambtshalve (=geschatte) een nota op te leggen. Deze nota kan door middel van een dwangbevel (artikel 21 Wet Bpf) plus boete worden ingevorderd
 • Er kan sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder (Bestuurdersaansprakelijkheid) waardoor de bestuurder tot in prive de premies en boete verschuldigd is (artikel 23 Wet Bpf).

Het is daarom zaak op een verzoek van een BPF tijdig, zorgvuldig en professioneel te reageren.

Oplossing:

Beter is het om de aanschrijving voor te zijn. Gedegen onderzoek laten doen of er voor jouw  onderneming wellicht een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is of kan zijn. En per wanneer (vanwege de terugwerkende kracht)?

Wij noemen dit een “BPF werkingssfeer onderzoek”.

Wilt je meer informatie over een Bedrijfstak pensioenfonds onderzoek? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat is de rol van de Ondernemingsraad bij pensioen?2021-12-12T12:18:19+01:00

De rol van de ondernemingsraad bij pensioen is er in verschillende pensioen situaties:

 • wanneer het pensioen contract tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder eindigt;
 • de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen;
 • de werkgever wil fuseren of voornemens is het bedrijf te verkopen.

Als lid van de ondernemingsraad speel jij een bepalende rol bij de pensioenregeling van het bedrijf waarin je werkzaam bent. Pensioen is een belangrijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde waarbij  grote belangen spelen voor jou en jouw collega’s.

Daarom wil je kunnen terugvallen op een pensioenadviseur die kan ondersteunen op financieel, actuarieel, fiscaal en juridisch gebied. En de ontwikkelingen van de pensioenmarkt nauwgezet volgt.

Welke medezeggenschapsrechten hebben werknemers?

Minder dan 50 medewerkers? Meer dan 50 medewerkers

Heeft een werkgever meer ondernemingen, dan moet elk bedrijf met meer dan 50 medewerkers een OR hebben. Heeft de werkgever meer bedrijven met elk minder dan 50 medewerkers, dan mag dit 1 gezamenlijke OR zijn.

Zijn er afspraken gemaakt in een CAO over pensioenen of geldt een verplichte deelneming in een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Dan heeft de OR geen – vereist – instemmingsrecht met betrekking tot pensioen. Dus wel bij een pensioenregeling die is ondergebracht bij een verzekeraar, Ondernemingspensioenfonds (OPF), Algemeen Pensioenfonds (APF) of Premie Pensioen Instelling (PPI).

De OR heeft instemmingsrecht bij elk voorgenomen besluit tot:

 • vaststelling;
 • wijziging; of
 • intrekking van een pensioenregeling.

Dit geldt echter niet ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, mits het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. De rechten zijn vastgelegd in Artikel 27, lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Zowel de werkgever/ondernemer als de OR kan binnen de instemmingsprocedure een deskundige inroepen.

Wat geldt wanneer?

1 tot 50 medewerkers? Geen OR? Geen OR of PVT?
OR of PVT of PV. Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een OR niet verplicht. Het mag wel. Dan is een PVT verplicht (artikel 35c WOR) als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Of als dit op grond van CAO verplicht wordt gesteld. Dan moet de directie het personeel regelmatig, tenminste 2 maal per jaar,  inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV), artikel 35b WOR.

 • 1 tot 50 werknemers? OR of PVT of PV. Voor bedrijven met 10 tot 50 medewerkers is een OR niet verplicht. Maar het mag wel.
 • Is er geen – vrijwillig – OR? Dan is een PVT verplicht (artikel 35c WOR) als de meerderheid van de werknemers daarom vraagt. Of als dit op grond van CAO verplicht wordt gesteld.
 • Heeft een bedrijf geen OR of PVT? Dan moet de directie het personeel regelmatig, tenminste 2 maal per jaar,  inspraak en informatie geven op personeelsvergaderingen (PV), artikel 35b WOR.

Een PVT en PV heeft een informatie- (ook enkel mondeling) en adviesrecht (geen instemmingsrecht) ten aanzien van besluiten rondom pensioen. Een PVT kan met toestemming van werkgever een deskundige inschakelen.

In onderstaande tabel lees je een samenvatting van de medezeggenschapsrechten van een OR, PVT en PV:

Rechten OR PVT PV
Instemmingsrecht pensioenovereenkomst Ja Nee Nee
Instemmingsrecht uitvoeringsovereenkomst Ja Nee Nee
Adviesrecht pensioenovereenkomst Nee Ja Ja
Adviesrecht uitvoeringsovereenkomst Nee Nee Nee
Informatieplicht uitvoeringsovereenkomst Ja Nee Nee
Informatieplicht algemeen Ja Ja Ja
Beroepsrecht (Ondernemingskamer) Ja Nee Nee
Vordering naleving WOR bij Kantonrechter Ja Ja Ja
Recht op aanstellen deskundige Ja Ja* Nee

*Alleen met toestemming werkgever.

Meer weten over een deskundigenoordeel over pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Wat houdt een pensioenaudit bij bedrijfsovername in?2021-12-12T11:02:49+01:00

Bij een overname of fusie hoort een Pensioen-Due-Diligence. Een check op 11 kritische factoren binnen de pensioenregeling om na te gaan wat de actuele pensioensituatie is bij de contractspartijen. Loopt de overnemer risico, waarop en in welke omvang? Financieel risicomanagement dus. Weet wat u overneemt.

Wanneer is er sprake van een bijbetalingsrisico bij waardeoverdracht?2021-12-12T11:08:47+01:00

Werknemers hebben een wettelijk recht op waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers. Waardeoverdracht van pensioen is voor een werknemer niet altijd zinvol en werkgevers lopen het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen.

Het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen, doet zich voor bij pensioenregelingen op basis van gegarandeerde pensioenuitkeringen zoals bij een uitkeringsovereenkomst:

 • eindloon- en middelloonregeling; en
 • premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) waarbij de premie direct is omgezet in een aanspraak op een gegarandeerde pensioenuitkering.

Oorzaak van de bijbetalingsproblematiek is het verschil in rekenrente tussen het wettelijk voorgeschreven standaardtarief (lager) voor waardeoverdracht en de rekenrente in het verzekeringscontract (hoger).

Hoe lager de rekenrente wettelijke waardeoverdracht is, des te hoger de overdrachtswaarde. Is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Of omgekeerd: Zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Neemt je een nieuwe medewerker in dienst of overweegt jouw medewerker het pensioen van vorige werkgever(s) over te dragen? Het is niet altijd zinvol om pensioen over te dragen. Kenmerken van oude pensioenregeling van de werknemer kunnen zeer waardevol zijn, maar gaan verloren bij waardeoverdracht.

Dan is het misschien een goed idee de werknemer advies te laten inwinnen of waardeoverdracht wel het gewenste voordeel oplevert? En om het risico op bijbetaling in te schatten voor de werkgever.

Bij nieuwe pensioenverzekeringscontracten is het tegenwoordig mogelijk het risico op bijbetaling vanwege waardeoverdracht, welke zich gedurende de contractstermijn van de pensioenuitvoeringsovereenkomst voordoen, te verzekeren.

Meer weten over waardeoverdracht? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat houdt een bedrijfstakpensioenfonds in?2021-12-12T11:26:40+01:00

De werkzaamheden en/of de bedrijfstak waarin jouw onderneming actief is, kan met zich meebrengen dat een pensioenovereenkomst van rechtswege (artikel 2, lid 2 Pensioenwet) tot stand komt.  Dit betekent dat de werknemer automatisch deelneemt aan een pensioenregeling die van toepassing is verklaard op de bedrijfstak  op grond van CAO e/o Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

In de praktijk komt het voor dat de werkgever en/of (nieuwe) bestuurder onbewust geen weet heeft van een eventueel op de onderneming van toepassing zijnde Bedrijfstakpensioenfondsregeling.

Tussentijdse wijziging van activiteiten kunnen zomaar aanleiding zijn dat de onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Of een overname van een onderneming waarbij geen Due Diligence is uitgevoerd op het pensioencontract.

Meestal wordt verplichte aansluiting op enig moment gesignaleerd.  Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf namelijk ook onderzoek of een onderneming wel/niet bij het pensioenfonds is aangemeld. Maar het ontvangen van de aanschrijving / het inventarisatieformulier wil nog niet altijd zeggen dat de vermeende aansluiting per definitie terecht is. Een BPF voert namelijk geen uitgebreid onderzoek uit.

De gevolgen:

 • Niet reageren van de onderneming op het verzoek van een Bpf is in het uiterst geval een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)
 • Een pensioenfonds is gerechtigd ambtshalve (=geschatte) een nota op te leggen. Deze nota kan door middel van een dwangbevel (artikel 21 Wet Bpf) plus boete worden ingevorderd
 • Er kan sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder (Bestuurdersaansprakelijkheid) waardoor de bestuurder tot in prive de premies en boete verschuldigd is (artikel 23 Wet Bpf).

Het is daarom zaak op een verzoek van een BPF tijdig, zorgvuldig en professioneel te reageren.

Oplossing:

Beter is het om de aanschrijving voor te zijn. Gedegen onderzoek laten doen of er voor jouw  onderneming wellicht een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is of kan zijn. En per wanneer (vanwege de terugwerkende kracht)?

Wij noemen dit een “BPF werkingssfeer onderzoek”.

Wilt je meer informatie over een Bedrijfstak pensioenfonds onderzoek? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat is belangrijk bij pensioencommunicatie?2021-12-12T11:29:29+01:00

Het doel van pensioencommunicatie is dat iemand weet:

 1. Hoeveel pensioen men kan verwachten?
 2. Kan nagaan of dat voldoende is?
 3. Zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden er zijn.

Pensioenuitvoerders moeten pensioenoverzichten aanbieden in het 1-2-3-format.

Dit wordt van de werkgever verwacht op grond van de Wet Pensioencommunicatie:

 1. Binnen 3 maanden informeren
  Nieuwe deelnemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling en uitvoering.
 2. Wijziging situatie: Gevolgen?
  Deelnemers worden geïnformeerd over de persoonlijke situaties die van werknemer een actie vereisen. Bijvoorbeeld:

  1. Wisseling werkgever.
  2. Samenwonen.
  3. Ziekte/arbeidsongeschiktheid.
  4. Keuzes binnen de pensioenregeling.
 3. Meer informatie?
  Waar de werknemer informatie kan halen.
 4. Tijdig verstrekken
  Tijdig gegevens worden verstrekt aan de pensioenuitvoerder.

Dit is wat wij kunnen jouw organisatie kunnen doen

 • Individuele voorlichting
 • Pensioenbijeenkomsten om doorlopend te informeren, bij wijzigingen of een nieuwe pensioenregeling
 • Financieel plannen bij wijziging van situatie.
 • Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO)

Meer weten over pensioencommunicatie? Klik hier voor onze contact gegevens.

Hoe regel ik een collectief pensioen MKB voor mijn medewerkers?2021-12-12T11:44:11+01:00

Collectief pensioen advies voor MKB nodig? Dit is wat wij voor jou gaan doen wanneer je ons inschakelt voor advies over collectief pensioen MKB:

 1. CAO / Pensioenfondsonderzoek
  Wat zijn de activiteiten van jouw onderneming en de branche? Is er een CAO-bepaling en/of een Bedrijfstakpensioenfonds van toepassing?
 2. Pensioendoelstelling en pensioenbudget
  Is er geen verplicht pensioen bij een pensioenfonds of wil je een betere pensioenregeling (excedent pensioen genoemd)? Dan stellen wij jouw pensioendoelstellingen en pensioenbudget vast.
 3. Pensioenpakket
  Pensioen kan bestaan uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen kun je los van elkaar opstarten. En op een later ogenblik uitbreiden en met elkaar combineren.
 4. Selecteren passende pensioen oplossing en pensioen aanbieders
  Nu we weten wat de financiele situatie, doelstelling en risicobereidheid van jou en jouw onderneming is, onderzoeken wij welke aanbieder goed aansluit en wat zijn daarvan de prestaties zijn.
 5. Pensioen keuze bespreken en besluiten maken
  Sluit dit aan bij jouw wensen en doelstellingen?
 6. Pensioen keuze voorleggen aan de werknemers
  Waar relevant de bevindingen voorleggen aan de OR / Pvt en/of het geven van een collectieve presentatie.
 7. Pensioen aanvragen
  Iedereen akkoord? Dan kan het pensioen worden aangevraagd. En wordt de oplevering gecontroleerd.
 8. Pensioen onderhouden
  Periodieke ondersteuning en begeleiding bij vragen en wijzigingen.
 9. Pensioencommunicatie
  Helpen bij invulling van de wettelijke zorgplicht Pensioencommunicatie.

Meer weten over collectief pensioen voor MKB? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat is de middelloon- en premieregeling?2021-12-12T12:38:22+01:00

Middelloon of beschikbare premieregeling? Voor een collectieve pensioenregeling is in hoofdzaak deze twee soorten pensioenregeling mogelijk.

Middelloonregeling Beschikbare premieregeling
 • Zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering bij ouderdom
 • Hogere pensioenlasten vanwege garantie
 • Geen zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering bij ouderdom voor de werknemer, wel benaderbaar
 • Pensioenbudget staat centraal

Hierna volgt de inrichting van het pensioenpakket. Wat is er mogelijk?

 • Inkomen nu
  a. Ziekte /arbeidsongeschiktheid tot pensioendatum
  b. Overlijden voor de pensioendatum
 • Inkomen later
  a. Oude dag vanaf de pensioendatum
  b. Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum.

Wat is de prijs van elk pensioenonderdeel? Met een pensioenlasten begroting krijg je inzicht in de omvang van de pensioenpremie behorend bij verschillende pensioensystemen en ambitieniveaus. Daarmee krijg je hét overzicht dat je nodig hebt voor de keuze over het soort pensioensysteem, de samenstelling van het pensioenpakket en de hoogte van de toe te zeggen pensioenen.

Meer lezen over collectief pensioen?

Meer weten over collectief pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Wat is belangrijk bij pensioencommunicatie?2021-12-12T11:29:29+01:00

Het doel van pensioencommunicatie is dat iemand weet:

 1. Hoeveel pensioen men kan verwachten?
 2. Kan nagaan of dat voldoende is?
 3. Zich bewust is van de risico’s van de pensioenvoorziening.

Daarnaast moet pensioencommunicatie de deelnemer laten zien welke keuzemogelijkheden er zijn.

Pensioenuitvoerders moeten pensioenoverzichten aanbieden in het 1-2-3-format.

Dit wordt van de werkgever verwacht op grond van de Wet Pensioencommunicatie:

 1. Binnen 3 maanden informeren
  Nieuwe deelnemers binnen 3 maanden worden geïnformeerd over de kenmerken van de pensioenregeling en uitvoering.
 2. Wijziging situatie: Gevolgen?
  Deelnemers worden geïnformeerd over de persoonlijke situaties die van werknemer een actie vereisen. Bijvoorbeeld:

  1. Wisseling werkgever.
  2. Samenwonen.
  3. Ziekte/arbeidsongeschiktheid.
  4. Keuzes binnen de pensioenregeling.
 3. Meer informatie?
  Waar de werknemer informatie kan halen.
 4. Tijdig verstrekken
  Tijdig gegevens worden verstrekt aan de pensioenuitvoerder.

Dit is wat wij kunnen jouw organisatie kunnen doen

 • Individuele voorlichting
 • Pensioenbijeenkomsten om doorlopend te informeren, bij wijzigingen of een nieuwe pensioenregeling
 • Financieel plannen bij wijziging van situatie.
 • Persoonlijk Financieel Overzicht (PFO)

Meer weten over pensioencommunicatie? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat is de Wet BeZaVa?2021-12-12T10:58:42+01:00

Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Wet BeZaVa). Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2014 eigen risico drager worden voor de Ziektewet-Flex. En sinds 1 januari 2017 ook voor de WGA-Flex (WIA).

Dit is van toepassing op werknemers met een tijdelijk of flexibel contract. Bijvoorbeeld de uitzendkracht, oproepkracht en tijdelijke contracters die ziek uit dienst gaan (ook wel Vangnetters genoemd).

Bent je als bedrijf geen eigen risico drager? Dan is het ziekteverzuim voor vangnetters en eventuele daarop volgende arbeidsongeschiktheidsrisico bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) verzekerd.

De keuze om wel of geen eigen risicodrager te worden is maatwerk. En rechtvaardigt een totale risicoanalyse van de onderneming. De premiehoogte is hier niet de enige raadgever.

Als eigen risicodrager wordt de onderneming tevens een uitvoeringsinstituut. Met alle rechten en plichten op het gebied van verzuimbegeleiding, re-integratie ect. die uit de materiewetgeving (o.a. WW, ZW en WIA) voortkomt. Jouw organisatie dient daarop ingericht te zijn.

Wat houdt Wet Verbetering Poortwachter in?2021-12-11T19:43:20+01:00

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer naar het arbeidsproces. Het verzuimproces valt onder regie van Wet Verbetering Poortwachter.

En ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Tijdslijnen Werkgever-Werknemer Arbodienst
Dag 1 Werknemer meldt ziek. Beoordelen kort/lang verwacht verzuim?
Dag 4 Ziekmelding aan Arbodienst Ziekmelding ontvangen
6 Weken Probleemanalyse. Advies mogelijkheden Beoordeling
Vanaf week 8 Maken plan van aanpak re-integratie. Aanpassen eigen werk of ander werk?
Uitvoeren plan van aanpak Arbodienst voert re-integratie uit. En periodieke evaluatie voortgang.
52 Weken Eerstejaarsevaluatie Arbodienst maakt oordeel op. En verder re-integratie en evaluatie voortgang.
91 Weken Re-integratieverslag Actueel oordeel. Eindevaluatie. Re-integratieverslag.
93 Weken WIA-aanvraag? UWV toetst het plan van aanpak en de re-integratie inspanningen
Hoe kan ziekteverzuim worden verlaagd?2021-12-12T12:48:17+01:00

Een adequaat verzuimproces bespaart verzuimkosten. Overzicht van de wettelijke regelingen als basis en vertrekpunt voor de van de stappen die jouw onderneming wil zetten in het optimaliseren van de begeleiding bij kort- en langdurend verzuim.

 • Wat zijn de wettelijke regelingen en andere verplichtingen?
 • Hoe is dit in onze organisatie geregeld? Voldoen wij?
 • Wat is nodig om onze doelen te bereiken?
 • Hoe kan onze organisatie daarop goed inspelen?
 • Welke marktpartijen kunnen mijn onderneming daarbij ondersteunen?

We benoemen er een aantal:

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers met personeel in dienst (ook uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires, inhuurkrachten ect.) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een Arbobeleid bestaat uit:

 • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en plan van aanpak
 • Basiscontract Arbodienstverlening of Bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlener
 • Voorlichting over veilig en gezond werken
 • Toegang hebben tot Arbo deskundige (Bedrijfsarts of Arbeid hygiënist)
 • Mogelijkheid tot periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Cijfers arbeidsongevallen en beroepsziekten? Op dinsdag 17 april 2018 publiceerde de Inspectie SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Download de Infographic hier.

Loondoorbetalingverplichting

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer van de werknemer naar het arbeidsproces.

Gedurende de eerste twee jaar is er een loondoorbetalingsverplichting. Minstens voor 70%.

In CAO-’s kan zijn afgesproken dat dit in totaal (2 jaar) 170% is. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100%. En het tweede jaar 70%.

Ook start de verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding? Doel is terugkeer naar de werkplek

Het doel in de eerste twee ziektejaren is terugkeer naar de werkplek. Re-integratie genoemd. Dit kan in de eigen functie met minder uur, met een aangepaste werkplek of door ander werk al dan niet extern.

Enkele procedures:

Na twee jaar ziekte geen – volledige – werkhervatting?

Is de werknemer na 104 weken nog steeds ziek? Dan volgt er een medisch en arbeidskundig onderzoek bij het UWV naar de arbeidscapaciteit van de werknemer. En zal de werknemer mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een WIA-uitkering.

Is er voldoende gedaan gedurende de eerste 2 jaren van het verzuimproces? Of wordt de loondoorbetalingverplichting verlengd? Dat noemt men een loonsanctie. Weet u of uw onderneming weleens een loonsancties heeft gekregen?

Collectief Inkomensadvies nodig?

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid. Denkt hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Verplicht gestelde pensioenfondsen
 • Ect.

Met een integrale benadering profiteert jouw onderneming van de voordelen van verzuimregie. Een collectief Inkomensadvies kan jouw organisatie veel opleveren.

Voor advies over verzuimoplossingen ga je naar een gecertificeerd adviseur Inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen.

Meer weten over verzuimoplossingen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Wanneer is er sprake van een bijbetalingsrisico bij waardeoverdracht?2021-12-12T11:08:47+01:00

Werknemers hebben een wettelijk recht op waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers. Waardeoverdracht van pensioen is voor een werknemer niet altijd zinvol en werkgevers lopen het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen.

Het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen, doet zich voor bij pensioenregelingen op basis van gegarandeerde pensioenuitkeringen zoals bij een uitkeringsovereenkomst:

 • eindloon- en middelloonregeling; en
 • premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) waarbij de premie direct is omgezet in een aanspraak op een gegarandeerde pensioenuitkering.

Oorzaak van de bijbetalingsproblematiek is het verschil in rekenrente tussen het wettelijk voorgeschreven standaardtarief (lager) voor waardeoverdracht en de rekenrente in het verzekeringscontract (hoger).

Hoe lager de rekenrente wettelijke waardeoverdracht is, des te hoger de overdrachtswaarde. Is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Of omgekeerd: Zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Neemt je een nieuwe medewerker in dienst of overweegt jouw medewerker het pensioen van vorige werkgever(s) over te dragen? Het is niet altijd zinvol om pensioen over te dragen. Kenmerken van oude pensioenregeling van de werknemer kunnen zeer waardevol zijn, maar gaan verloren bij waardeoverdracht.

Dan is het misschien een goed idee de werknemer advies te laten inwinnen of waardeoverdracht wel het gewenste voordeel oplevert? En om het risico op bijbetaling in te schatten voor de werkgever.

Bij nieuwe pensioenverzekeringscontracten is het tegenwoordig mogelijk het risico op bijbetaling vanwege waardeoverdracht, welke zich gedurende de contractstermijn van de pensioenuitvoeringsovereenkomst voordoen, te verzekeren.

Meer weten over waardeoverdracht? Klik hier voor onze contact gegevens.

Wat houdt Wet Verbetering Poortwachter in?2021-12-11T19:43:20+01:00

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer naar het arbeidsproces. Het verzuimproces valt onder regie van Wet Verbetering Poortwachter.

En ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

Tijdslijnen Werkgever-Werknemer Arbodienst
Dag 1 Werknemer meldt ziek. Beoordelen kort/lang verwacht verzuim?
Dag 4 Ziekmelding aan Arbodienst Ziekmelding ontvangen
6 Weken Probleemanalyse. Advies mogelijkheden Beoordeling
Vanaf week 8 Maken plan van aanpak re-integratie. Aanpassen eigen werk of ander werk?
Uitvoeren plan van aanpak Arbodienst voert re-integratie uit. En periodieke evaluatie voortgang.
52 Weken Eerstejaarsevaluatie Arbodienst maakt oordeel op. En verder re-integratie en evaluatie voortgang.
91 Weken Re-integratieverslag Actueel oordeel. Eindevaluatie. Re-integratieverslag.
93 Weken WIA-aanvraag? UWV toetst het plan van aanpak en de re-integratie inspanningen
Hoe kan ziekteverzuim worden verlaagd?2021-12-12T12:48:17+01:00

Een adequaat verzuimproces bespaart verzuimkosten. Overzicht van de wettelijke regelingen als basis en vertrekpunt voor de van de stappen die jouw onderneming wil zetten in het optimaliseren van de begeleiding bij kort- en langdurend verzuim.

 • Wat zijn de wettelijke regelingen en andere verplichtingen?
 • Hoe is dit in onze organisatie geregeld? Voldoen wij?
 • Wat is nodig om onze doelen te bereiken?
 • Hoe kan onze organisatie daarop goed inspelen?
 • Welke marktpartijen kunnen mijn onderneming daarbij ondersteunen?

We benoemen er een aantal:

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers met personeel in dienst (ook uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires, inhuurkrachten ect.) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een Arbobeleid bestaat uit:

 • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en plan van aanpak
 • Basiscontract Arbodienstverlening of Bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlener
 • Voorlichting over veilig en gezond werken
 • Toegang hebben tot Arbo deskundige (Bedrijfsarts of Arbeid hygiënist)
 • Mogelijkheid tot periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Cijfers arbeidsongevallen en beroepsziekten? Op dinsdag 17 april 2018 publiceerde de Inspectie SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Download de Infographic hier.

Loondoorbetalingverplichting

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer van de werknemer naar het arbeidsproces.

Gedurende de eerste twee jaar is er een loondoorbetalingsverplichting. Minstens voor 70%.

In CAO-’s kan zijn afgesproken dat dit in totaal (2 jaar) 170% is. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100%. En het tweede jaar 70%.

Ook start de verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding? Doel is terugkeer naar de werkplek

Het doel in de eerste twee ziektejaren is terugkeer naar de werkplek. Re-integratie genoemd. Dit kan in de eigen functie met minder uur, met een aangepaste werkplek of door ander werk al dan niet extern.

Enkele procedures:

Na twee jaar ziekte geen – volledige – werkhervatting?

Is de werknemer na 104 weken nog steeds ziek? Dan volgt er een medisch en arbeidskundig onderzoek bij het UWV naar de arbeidscapaciteit van de werknemer. En zal de werknemer mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een WIA-uitkering.

Is er voldoende gedaan gedurende de eerste 2 jaren van het verzuimproces? Of wordt de loondoorbetalingverplichting verlengd? Dat noemt men een loonsanctie. Weet u of uw onderneming weleens een loonsancties heeft gekregen?

Collectief Inkomensadvies nodig?

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid. Denkt hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Verplicht gestelde pensioenfondsen
 • Ect.

Met een integrale benadering profiteert jouw onderneming van de voordelen van verzuimregie. Een collectief Inkomensadvies kan jouw organisatie veel opleveren.

Voor advies over verzuimoplossingen ga je naar een gecertificeerd adviseur Inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen.

Meer weten over verzuimoplossingen? Klik hier voor onze contactgegevens.

Werknemer

Wat houdt WIA (WGA- en IVA-uitkering) in?2022-02-09T10:45:44+01:00

Wat zijn de inkomensgevolgen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid?

Ben je werknemer? De eerste 2 jaren ziekte betaalt jouw werkgever minimaal 70% van jouw loon door op grond van de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ).

CAO?

Dit kan in het 1e-jaar ook 100% van jouw loon bedragen op grond van uw CAO. En in het 2e jaar 70%. Of een andere verdeling in duur en hoogte, maar tenminste 70%.

Langer dan twee jaar ziek?

Bent je langer dan 2 jaar ziek? Dan komt de WIA in beeld.

Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Bestaat uit twee soorten uitkeringen. Welke is afhankelijk van mate en duurzaamheid van de arbeidsongeschiktheid:

 1. IVA-uitkering: Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten
  80-100% arbeidsongeschikt en kleine kans op herstel in de toekomst
 2. WGA-uitkering: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
  35-100% arbeidsongeschikt, maar niet duurzaam, en in de toekomst kun je – wellicht – nog werken

Doe de WIA-aanvraag tijdig!

Doe de WIA-aanvraag uiterlijk in de 93e week dat je ziek bent, bijvoorbeeld samen met je werkgever; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte. Zo zit je na 2 jaar niet zonder inkomen.

Na 88 weken ziekte ontvang je een brief van UWV. In deze brief staat tot wanneer je de WIA-uitkering uiterlijk kunt aanvragen.

Arbeidsongeschiktheidspensioen en pensioenpremievrijstelling

Een pensioenregeling via jouw werkgever kan voorzien in een inkomensaanvulling op de IVA of WGA-uitkering. Soms tot 70% of 80% van uw laatste salaris voordat je ziek werd. En afhankelijk van uw pensioenreglement wordt – een deel – van uw pensioenopbouw voortgezet tijdens arbeidsongeschiktheid. Vraag je werkgever welke regeling voor jou geldt?

Eigen inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid?

Je kunt ook zelf een inkomensaanvulling hebben afgesloten in geval van arbeidsongeschiktheid. Bij het ontbreken van een voorziening via jouw werkgever. Of als extra hypotheeklastenbescherming.

Adviseur Inkomen

Een Inkomensadvies kan jou veel opleveren. Voor advies over inkomensvoorzieningen ga je naar een gecertificeerd Adviseur inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd Adviseur inkomen. Voor een heldere en grondige beantwoording van jouw onderzoeksvragen. Betrokken en persoonlijk.

Hoe werkt de WIA?

Om u een indruk te geven van de werking van de WIA en de gevolgen daarvan in de praktijk, stellen wij hier enkele onderzoeksvragen. En zullen die op hoofdlijnen beantwoorden.

De inkomensgevolgen zijn het grootst bij WGA. En bij inkomen hoger dan € 59.706,- bruto per jaar (cijfers 01-2022).

Wie valt onder welke regeling?

Minder dan 35% arbeidsongeschikt? Geen regeling

Wie redelijkerwijs nog 65% van zijn oude inkomen kan verdienen, valt niet onder de wettelijke regeling en krijgt daarom geen uitkering van de overheid.

Aanpassingen in werk of her- of omscholen?

Werkgever en werknemer kijken samen wat de werknemer nog kan? En welk salaris daar bij past.
Misschien is dit mogelijk door aanpassingen in werk of her- of omscholing?

Ook kan de werkgever hiervoor een collectieve verzekering hebben afgesloten waardoor daar extra budget voor is.

35 – 80% arbeidsongeschikt 

Voor de werknemer die deels nog kan werken of in de toekomst weer kan werken geldt de WGA-uitkering.

Loongerelateerde WGA-uitkering

Er is eerst recht op een WGA-loongerelateerde uitkering. De duur van deze uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden. In de UWV-portal op de website van het UWV kun je jouw arbeidsverleden nagaan.

WGA-Loonaanvullingsuitkering

Na de WGA-loongerelateerde uitkeringsperiode volgt de WGA-Loonaanvullingsuitkering als je tenminste 50% van jouw restverdiencapaciteit benut. Dat is 50% van het deel dat je niet arbeidsongeschikt bent.

Stel: Je bent 50% arbeidsongeschikt. Dan ben je ook 50% arbeidsgeschikt. En dat is jouw restverdiencapaciteit. En daarvan 50% benutten (is 25%). Dus 25% van het oude loon verdienen met werk.

WGA-Vervolguitkering

Lukt het jou niet tenminste 50% van jouw restverdiencapaciteit te benutten? Dan ontvang je de veel lagere WGA-vervolguitkering.

Zie hiervoor ook het rekenvoorbeeld verderop bij: WIA stimuleert werkhervatting.

Meer dan 80% en duurzaam arbeidsongeschikt: IVA

Is de verwachting dat je in de toekomst niet meer kunt werken? Dan ontvang je een IVA-uitkering ter hoogte van 75% van zijn oude loon, gemaximeerd tot 75% van het maximum dagloon (01-2022: € 59.706,-).

Inkomensaanvullingen

Waar relevant ontvang je een aanvullende uitkering bovenop de WGA of IVA-uitkering vanuit een WGA-hiaat, WIA-excedent of hypotheeklastenverzekering. Via jouw werkgever (verzekeraar of pensioenfonds) of een eigen inkomens aanvullingsverzekering.

WGA en IVA

 • Een WGA- of IVA-uitkering is gemaximeerd tot het maximum dagloon;
 • Een WGA-loongerelateerde en WGA-loonaanvullingsuitkering tot 70% van het maximum dagloon. En een IVA-uitkering tot 75% van het maximum dagloon.
 • Het maximum dagloon wordt jaarlijks vastgesteld en bedraag € 59.706,-

WGA-Vervolguitkering?

Een WGA-vervolguitkering is gebaseerd op het wettelijk minimumloon (€ 22.356,-) maal het uitkeringspercentage dat hoort bij de mate van arbeidsongeschiktheid.

Dé inkomensrisico’s bij de WIA

Met een zogeheten WGA-hiaatverzekering (WGA-vervolguitkering) en WIA-excedentverzekering (tot 80% inkomen én boven maximum dagloon) kun je dit verschil zoveel mogelijk opvangen.

WIA stimuleert arbeidshervatting

Inkomen neemt sterk toe. Wie méér werkt, ziet dat altijd terug in het inkomen. Wie niet voldoende werkt, ziet het inkomen sterk dalen. Dat kan tot wel enkele tienduizenden euro’s schelen!

Met onderstaande rekenvoorbeelden geven wij een indruk hoe dit in de praktijk werkt.

Rekenvoorbeeld WGA-Loongerelateerde periode

Rekenuitgangspunten:

 • Jouw salaris vóór ziekte bedroeg € 30.000,-
 • Medisch en arbeidskundig onderzoek van het UWV wijst uit: Verdiencapaciteit is 40%
 • Werkgever heeft passend werk: Je benut de (rest)verdiencapaciteit volledig

Inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid

Je verdient dus: 40% van € 30.000,- = € 12.000,-

Gedurende een periode afhankelijk van het arbeidsverleden (tot een maximum van 24 maanden, mits private aanvulling werkgever via Stichting PAWW) ontvang je de zogenoemde WGA-loongerelateerde uitkering. Die uitkering bedraagt 70% van het verschil tussen het oude en nieuwe loon:

 • Aanvulling 70% van (€ 30.000,- -/- € 12.000,- = € 18.000,-) ofwel € 12.600,-.
 • Totale inkomen is daarmee werken € 12.000,- WGA-uitkering € 12.600,- is € 24.600,-.
 • Zonder werken was dit € 21.000,- geweest

Na WGA-Loongerelateerde periode mét benutten van verdiencapaciteit?

Als de restverdiencapaciteit volledig wordt benut, blijft de uitkering gelijk ook als de WGA-loongerelateerde uitkering omgezet wordt in de WGA loonaanvulling. Het inkomen blijft dus € 24.600,-.

Na WGA-Loongerelateerde periode zónder benutten van verdiencapaciteit?

Stel dat je er niet in slaagt (tenminste 50%) de verdiencapaciteit te benutten? Dan val je terug op de WGA-vervolguitkering. Dit komt neer op: 42% van € 22.356,- = € 9.390,- bruto per jaar.

Een verschil met jouw oude inkomen van ruim € 30.000,-. Je ontvangt dus nog maar 31% van jouw oude salaris.

Welke aanvullingsverzekeringen zijn er?

WGA-hiaatverzekering

Het verschil tussen de WGA-loongerelateerde uitkering en de WGA-vervolguitkering indien het niet lukt om de restverdiencapaciteit te benutten.

WIA-Excedentverzekering

Voor aanvulling van het inkomen boven het maximum dagloon (€ 59.706,-) tot 70 of 80% van oude loon.

Woonlasten

Uitkering ter hoogte van – een bepaald deel – van uw woon- of hypotheeklasten.

Wil je weten hoe jouw financiele situatie bij arbeidsongeschiktheid eruit ziet?

Wat houdt een arbeidsongeschiktheidspensioen in?2021-12-11T19:40:42+01:00

Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de wettelijke uitkering, WGA-uitkering, bij arbeidsongeschiktheid tot 70% of 80% van het laatste salaris voordat je ziek werd.

Jouw werkgever kan ervoor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen af te sluiten.

Soms is dit via de CAO of het bedrijfstakpensioenfonds geregeld.

Heeft jouw werkgever geen arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan kun je er ook zelf voor kiezen om een eigen WGA-aanvulling of woonlastenverzekering af te sluiten.

Lees hier meer over de WGA-regeling.

Wat is lijfrente?2023-11-25T14:21:26+01:00

Lijfrente

Met een lijfrente bouw je aan extra inkomen voor jouw oude dag of voor jouw nabestaanden na jouw overlijden.

Je kunt ook een lijfrente opbouwen voor:

 • Lijfrente voor nabestaanden (jaar- en reserveringsruimte);
 • Lijfrente voor een meerderjarig invalide (klein)kind (onbeperkt voor levensonderhoud, maar in verhouding tot (woon-)situatie en eigen inkomsten van (klein)kind);
 • Lijfrente als aanvulling op jouw pensioen (jaar- en reseveringsruimte).

Dit artikel gaat over de lijfrente die via de jaar- en reserveringsruimte aftrekbaar gesteld kan worden.

Een lijfrente is een periodieke uitkering voor later die je nu opbouwt. Je kunt een lijfrentevermogen opbouwen door:

 • sparen (variabel of vaste rentevergoeding); en/of
 • beleggen;
 • in een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering.

Met een lijfrente kun je fiscaal vriendelijk een inkomen voor later opbouwen, want je inleg is aftrekbaar van de Inkomstenbelasting als je een pensioentekort hebt. Hierdoor krijg je een deel van je inleg weer terug. Lijfrentepremieaftrek genoemd. Bij uitkeren van de lijfrente betaal je weer Inkomstenbelasting. Het verschil tussen nu (deel inleg terug en geen Box-3-belasting) en later (eventueel lagere Inkomstenbelastingschijf en bij nabestaandenlijfrente geen erfbelasting) is het totale belastingvoordeel.

Een lijfrente kun je opbouwen met een eenmalige inleg, koopsom genoemd, of periodiek per maand, kwartaal of halfjaar inleggen.

De hoogte van de maximale lijfrentepremie is sinds 2023 fors verruimd door de introductie van de Wet toekomst pensioen per 1 juli 2023, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023. Dit artikel gaat daarvan uit.

De maximaal aftrekbare lijfrentepremie wordt berekend met behulp van de jaar- en reserveringsruimte.

Inleg aftrekbaar: Belastingvoordeel. Jaarruimte

De jaarruimte is voor het huidige jaar. En kun je benutten indien je op 1 januari van het huidige jaar nog niet ouder bent dan vijf jaar na jouw AOW-leeftijd (dit was tot AOW-datum).

Hoeveel jaarruimte je mag benutten wordt berekend met een formule. Dit ziet er als volgt uit:

 • 30% van (inkomen – franchise € 13.646,-) – (6,27 x Factor-A pensioen*) – (Dotatie oudedagsreserve) – (premies netto pensioen)

Je gaat uit van de cijfers van één (1) jaar terug.

*Vanaf 2024 wordt voor de factor-A uitgegaan van de pensioenpremie die de werkgever heeft betaald in het voorgaande belastingjaar voor het ouderdomspensioen.

Voorbeeld:

Een belastingplichtige had in 2022 een inkomen van € 60.000,-. De pensioenopbouw (Factor-A) bedroeg € 1.000,-. De maximale jaarruimte is dan:

 • 30% van (€ 60.000,- -/- € 13.646,- =) € 13.906,- -/- (6,27 x € 1.000,- =) 6.270,- is € 7.636,-.

In 2023 is in dit voorbeeld dus een lijfrente-aftrek mogelijk van € 7.636,-.

En nog meer belastingvoordeel: Reserveringsruimte

Naast de jaarruimte is er de reserveringsruimte voor de lijfrente. Dit is nu de niet-benutte jaarruimte van de afgelopen 10 jaren. En die kun je inhalen tot 15 jaar na de AOW-leeftijd. Maar dat schiet zijn doel waarschijnlijk voorbij, want de lijfrente-uitkering moet uiterlijk ingaan vijf (5) jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Voorbeeld:

Stel dat de belastingplichtige in het vorige voorbeeld in het jaar 2022 de lijfrente-aftrek niet heeft benut. Dan kan dit niet-benutte jaar met de reserveringsruimte worden ingehaald. Je gebruikt dan wel de cijfers uit het jaar waarin je de inhaalreservering berekend, zoals inkomen en franchise en de factor en pensioen aangroei.

Stel dat in 2022 het inkomen € 59.000,- bedroeg en de pensioenopbouw € 800,-.

In 2022 zag dit er als volgt uit (en was dus beduidend minder dan in 2023):

 • 13,3% van (€ 59.000,- -/- € 12.837,- =) € 6.140,- -/- (6,27 x € 800,- =) € 5.016,- is € 1.124,-.

In 2023 is in dit voorbeeld een reserveringsruimte in te halen van € 1.124. Samen met de jaarruimte van € 7.636,- is dit € 8.760,-. Dit is lager dan maximaal € 38.000,- en kan dus worden benut. 

Maximale lijfrentepremieaftrek

De maximale lijfrenteruimte is nu als volgt:

 • € 34.550,- jaarruimte (was € 15.317,-)
 • € 38.000,- reserveringsruimte (was € 8.065,- indien > 10 jaar voor AOW-leeftijd of € 15.922,- indien < 10 jaar voor AOW-leeftijd)

Naast de aftrek voor de Inkomstenbelasting, is het lijfrentevermogen zelf vrij van vermogensrendementsheffing in Box-3. Beleggen bijvoorbeeld via een lijfrente, levert zo een nog hogere besparing op als je bedenkt dat Box-3-belasting over beleggingen – vereenvoudigde weergave, box-3-belastingdruk verloopt iets gecompliceerder – wordt afgewikkeld tegen een fictief rendement van 6,17% en een belastingdruk van 32% over dit fictieve rendement. Dit is bij een lijfrentevermogen 0%.

Inkomen later: Oudedagslijfrente. Inkomen nu: Nabestaandenlijfrente

Naast een oudedagslijfrente (voor later, vanaf pensioendatum), kun je ook een nabestaandenlijfrente bij jouw overlijden (voor achterblijvende partner) kiezen wanneer jouw partner een laag inkomen heeft (nu en/of na jouw overlijden).

Nu de maximale lijfrentepremieaftrek zo hoog is, kun je overwegen naast de lijfrente voor oudedag ook het inkomen voor jouw partner na jouw overlijden te verbeteren en deze twee soorten lijfrenten te combineren. Bovendien, is een nabestaandelijfrente vrijgesteld van erfbelasting. Dus tweemaal belastingvoordeel.

Extra lijfrentemogelijkheden voor ondernemers

Ondernemers kunnen ook een stakingswinst lijfrente-, FOR lijfrente of ODV lijfrente afsluiten.

Welke lijfrente-uitkering kiezen?

Wanneer je een lijfrente laat uitkeren, betaal je weer belasting. Meestal is dat minder dan het belastingvoordeel tijdens de opbouwperiode omdat je vanaf de AOW-datum tot een bepaalde grens minder belasting bent verschuldigd. Een lijfrente wordt dus niet ineens, maar periodiek uitgekeerd over een reeks van jaren.

Komt jouw lijfrente vrij? Dan kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

 1. Lijfrente uitkeren vast
 2. Lijfrente uitkering beleggen, ook wel variabele lijfrente genoemd
 3. Lijfrente uitstellen tegen een vaste of variabele rente
 4. Lijfrente uitstellen beleggen

In het verleden zijn de belastingregels over lijfrenten nogal eens gewijzigd. En dat bepaalt de mogelijkheden die je hebt met de lijfrente. We zetten dit hieronder op een rijtje:

Ingangsdatum Looptijd Maximale uitkering per jaar

Overbruggingslijfrente (tot 2006 opgebouwd)

Vrij te kiezen Keuze tot ingang pensioen, 65 jaar of AOW-datum 63.288 euro
Tijdelijke oudedagslijfrente Uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd Minimaal 5 jaar 24.168 euro
Oudedagslijfrente Uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd Minimaal 20 jaar (bancair) Onbeperkt
Nabestaandelijfrente Direct na overlijden of datum waarop ANW-uitkering vervalt Tijdelijk of levenslang. 1%-sterftekans of minimaal 5 jaar of 20 jaar (bancair) Onbeperkt

Bij de keuze voor de lijfrente uitkering spreek je meteen af wat er met de lijfrentetermijnen moet gebeuren na jouw overlijden. Geen uitkering of overgang naar jouw partner.

Bij een verzekerde lijfrente kiest je een overgangspercentage van 0%, 70% of 100% van de uitkering na jouw overlijden voor jouw partner.

Bij een bancaire lijfrente zijn standaard zijn de wettelijke erfgenamen de gerechtigden van de uitkering na jouw overlijden. De uitkering loopt ongewijzigd door. Of aan de erfgenaam zoals je in jouw testament hebt bepaald.

Voor de beste lijfrentekeuze maak je eerst een financieel en fiscaal plan. Dan weet je zeker dat het goed geregeld is.

Lees hier meer over onze werkwijze?

Wat is nabestaandenpensioen?2021-12-11T19:40:53+01:00

Nabestaandenpensioen, ook wel partnerpensioen genoemd, is een pensioenuitkering die jouw partner ontvangt wanneer je voor of na jouw pensioendatum komt te overlijden.

Afhankelijk van wat er in jouw pensioenregeling is geregeld, is er wel of geen nabestaandenpensioen.

Wil je weten hoeveel nabestaandenpensioen jouw partner ontvangt na jouw overlijden dan kun je dat navragen bij jouw pensioenuitvoerder, nalezen in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt of via Mijnpensioenoverzicht.nl

Wens je advies over een goede nabestaandenvoorziening? Neem dan contact met ons op.

Wat is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)?2021-12-12T11:46:35+01:00

De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 gefaseerd ingegaan en bepaalt:

 • positie flexwerkers te verbeteren;
 • voor werkgever aantrekkelijker maken mensen in vaste dienst te nemen.

De wijzigingen zijn als volgt:

 1. Ketenbepaling
  Er mag maar een beperkt aantal tijdelijke contracten worden aangeboden. Werknemer komt na bepaalde tijd automatisch in vaste dienst
 2. Opzeg- en aanzegtermijn
  Bij contracten tot 6 maanden geen opzegtermijn. Daarna 1 maand oplopend met 1 maand bij diensttijd > 5 jaar ect. tot maximaal 4 maanden
 3. Ontslagroute
  Via UWV vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en in andere gevallen via de Kantonrechter.
 4. Ontslagvergoeding
  Transitievergoeding.
 5. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  Na 2 jaar ziekte, ontslag geeft ook dan recht op transitievergoeding.
Hoe regel ik WW-uitkering bij ontslag?2021-12-11T19:41:20+01:00

Wanneer uw dienstbetrekking onvrijwillig wordt beëindigd, kunt u tijdelijk recht hebben op een inkomensaanvulling. De Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

De eerste twee maanden bedraagt deze 75% van uw laatstverdiende salaris en daarna 70% van een maximum inkomen tot 58.874 euro (cijfers 2021). Dit betekent een maximale uitkering van 41.212 euro bruto per jaar.

In de periode dat u een WW-uitkering ontvangt gaat u op zoek naar ander werk. Laat u zich bij- of omscholen, vraagt u een proefplaatsing aan om ervaring op te doen. Of begint u voor u zelf?

Is het ontslag niet aan u te wijten, dan hebt u recht op een transitievergoeding.

Ook uw pensioenvooruitzichten zullen anders worden. En hoe zit dit met het inkomen voor uw partner bij uw overlijden voor, tijdens en na de WW-periode? Pensioen kunt u onder voorwaarden en gedurende een bepaalde periode vrijwillig voortzetten. Is dat mogelijk binnen uw pensioenregeling? En is dat een goed idee?

In de Werkloosheidswet is er enkele wijzigingen geweest de afgelopen jaren. Denkt u daarbij aan de volgende veranderingen:

 • Voor mensen die per 1 juli 2015 in de WW komen, is al na een half jaar alle algemeen geaccepteerde arbeid passend (in plaats van na 1 jaar).
 • Tussen 2016 en april 2019 is de maximale uitkeringsduur stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers kunnen in de CAO nog wel aanvullingsregelingen afspreken (tot 38 maanden aan te vullen).
 • De opbouw van het arbeidsverleden verloopt minder snel. De eerste 10 jaar van uw loopbaan bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna een halve maand. Opgebouwde WW-rechten tot 2016 blijven staan. Ieder jaar arbeidsverleden staat voor 1 maand.
 • Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering vrijwillig tijdelijk stopzetten (let er wel op dat u dit binnen 6 maanden weer laat herleven anders vervalt het WW-recht) waarbij ook de duur van de WW-uitkering niet doortelt (was voorheen wel).
 • Zodra u meer dan 87,5% van het WW-loon (dus het loon waarop UWV uw WW-uitkering heeft gebaseerd) verdient, stopt uw WW-uitkering, uiteraard voor zover de uitkeringsduur waarop u recht hebt nog niet is bereikt. Is dat minder dan ontvangt u nog steeds een (kleine) WW-uitkering tot de voor u geldende maximale uitkeringsduur.

Wanneer de WW-uitkering stopt en u hebt nog geen vervangend inkomen, dan kan de Wet Werk en Bijstand (WWB) gelden. Of vanwege uw situatie de IOW of IOAW. Enkele kenmerken:

 • IOW tot 2027, 60 jaar of ouder, 70% van minimumloon en 70% inkomensverrekening
 • IOAW, 50 of ouder en jonger dan 60 jaar, tot sociaal minimum gezinsinkomen, inkomsten worden verrekend
Wat houdt ouderdomspensioen in?2021-12-11T19:41:06+01:00

Ouderdomspensioen is een pensioenuitkering die je ontvangt wanneer je met pensioen gaat.

Wil je weten hoeveel ouderdomspensioen je ontvangt? Dan kun je dat navragen bij jouw pensioenuitvoerder, nalezen in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat je jaarlijks ontvangt of via Mijnpensioenoverzicht.nl

Wens je advies over pensioenplanning? Neem dan contact met ons op.

Waar kan ik mijn pensioenoverzicht vinden?2021-12-11T19:39:43+01:00

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de opgebouwde en te bereiken pensioenen per pensioenleeftijd en de AOW. Verder ziet u welk nabestaandenpensioen is verzekerd voor uw partner bij uw onverhoopt overlijden voor en na pensioendatum en bij beëindiging van uw deelname vanwege bijvoorbeeld werkloosheid. Daarnaast treft u de contact gegevens van de pensioenuitvoerders. Zo krijgt u een algemeen beeld van het pensioen dat u kunt verwachten. De mogelijkheden om het pensioen te plannen ziet u hier niet. Daarvoor logt u bijvoorbeeld in op de pensioenplanner van de pensioenuitvoerder. Wilt u weten wat er mogelijk is en een pensioenplanning maken? Neem dan contact met ons op.

Hoe laat ik mijn pensioen uitkeren?2021-12-12T10:48:58+01:00

Heb je de pensioendatum bereikt? Dan zijn er meestal de volgende keuzemogelijkheden.

 1. Uitkeren of uitstellen tot een later moment
 2. Gelijkblijvende pensioenuitkering
 3. Tijdelijk hoger en daarna lager (of andersom) levenslang ouderdomspensioen
 4. AOW-overbruggingspensioen
 5. Wel of geen partnerpensioen
 6. Omruilen van – een deel – ouderdomspensioen naar een hoger partnerpensioen
 7. Omruilen van – een deel – partnerpensioen naar een hoger ouderdomspensioen
 8. Vaste of variabele pensioenuitkering (bij pensioenkapitaal)

Welk keuzemogelijkheden jouw pensioenregeling heeft staat in jouw pensioenreglement. Check dit dus altijd van tevoren.

Om op tijd een pensioenuitkering te ontvangen is het belangrijk je tijdig daarop voor te bereiden. Meestal informeert de pensioenuitvoerder zes tot drie maanden voordat het pensioen ingaat.

Wij kunnen jou helpen bij het maken van deze keuzes door de mogelijkheden en financiele gevolgen cijfermatig in beeld te brengen in een financieel plan. Zo kun je eenvoudig en overzichtelijk een bewuste keuze maken.

Heb je pensioenkapitaal opgebouwd en wil je de pensioenuitkering aankopen? Wij weten na onderzoek welke keuze goed aansluit en waar de pensioenuitkering het best kan worden aangekocht binnen onze selectie.  Wij begeleiden bij de aanvraag en overdracht van jouw pensioenkapitaal naar een pensioen uitkering bij die pensioenaanbieder.

Meer weten over pensioen uitkeren en pensioen keuzes maken? Neem contact met ons op.

Wat moet ik regelen rondom pensioen bij echtscheiding?2021-12-11T19:40:19+01:00

Pensioen verdeling bij echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, bestaat vanaf 01-05-1995 op grond van artikel 2 e.v. van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wvps) recht op verdeling van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenaanspraken op ouderdomspensioen.

Dit is 50% van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

Afwijken van deze wettelijke verdeling kan – expliciet – bij huwelijkse voorwaarden of een schriftelijke overeenkomst.

Het recht op uitbetaling van het verevende ouderdomspensioen ontstaat bij de uitvoerende pensioeninstantie, mits de echtscheiding/verevening binnen twee 2 jaar na inschrijving van de echtscheiding aan de pensioenuitvoerende instantie is gemeld.

In de periode van 27-11-1981 tot 01-05-1995 werd pensioen bij echtscheiding veelal verrekend op grond van het Boon-/Van Loon Arrest. Een uitspraak van de Hoge Raad.

Daarbij gold in ieder geval dat er sprake moest zijn van gemeenschap van goederen. Omdat pensioen in de gemeenschap van goederen viel. En dat kan alleen als er geen sprake is van huwelijkse voorwaarden.

Overigens sluit sinds 01-05-1995 een huwelijksvoorwaarde pensioenverdeling niet meer uit, mits na deze datum expliciet de huwelijksvoorwaarden de Wet Verevening pensioenrechten bij echtscheiding opnieuw uitsluiten (of bij schriftelijke overeenkomst van een andere of geen verdeling).

Ook het pensioen dat is opgebouwd voor de huwelijkse periode moest in het Boon / Van Loon Arrest worden verrekend. Dat is ook nu (sinds 01-05-1995) niet meer het geval. Verrekend betekent hier nog dat ook een andere zaak van waarde tegenover de pensioenwaarde ter verdeling kon worden toe gescheiden.

Waar kan ik mijn pensioenoverzicht vinden?2021-12-11T19:39:43+01:00

Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u de opgebouwde en te bereiken pensioenen per pensioenleeftijd en de AOW. Verder ziet u welk nabestaandenpensioen is verzekerd voor uw partner bij uw onverhoopt overlijden voor en na pensioendatum en bij beëindiging van uw deelname vanwege bijvoorbeeld werkloosheid. Daarnaast treft u de contact gegevens van de pensioenuitvoerders. Zo krijgt u een algemeen beeld van het pensioen dat u kunt verwachten. De mogelijkheden om het pensioen te plannen ziet u hier niet. Daarvoor logt u bijvoorbeeld in op de pensioenplanner van de pensioenuitvoerder. Wilt u weten wat er mogelijk is en een pensioenplanning maken? Neem dan contact met ons op.

Wat is transitievergoeding (voorheen ontslagvergoeding)?2021-12-11T19:41:39+01:00

Een transitievergoeding ontvang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ook wel ontslag genoemd. Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Bij ontslag is door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vastgesteld op welke ontslagvergoeding een werknemer recht heeft. Een ontslagvergoeding heet sindsdien een transitievergoeding. Tot die tijd werd dit een gouden handdruk of stamrechtvergoeding genoemd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband en tot een maximum van (cijfers: 2021) € 84.000,- of meer indien het jaarsalaris hoger ligt:

 • 1/3e van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag (evenredig indien dit korter is)

U kunt de hoogte van de transitievergoeding berekenen op:

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werk­nemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van werknemers naar een nieuwe carrière te vergemakkelijken. Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de werkgever loonbelasting en sociale premies inhoudt op de bruto transitievergoeding. En indien van toepassing eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten. Je ontvangt na inhouding van deze bedragen uiteindelijk de netto transitievergoeding. Ineens.

Heb je vóór 1 juli een ontslagvergoeding ontvangen? En deze vergoeding gestort in een gouden handdrukverzekering of gouden handdruk bankspaarrekening of stamrecht-B.V.? Dan kun je deze gouden handdruk / stamrecht nog steeds blijven uitstellen of periodiek laten ingaan volgens de oude belastingregels. En daarmee belasting besparen.

Welke oplossing sluit goed aan op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscale mogelijkheden?

Laat een financieel plan maken.

Wat is waardeoverdracht van pensioen?2021-12-12T10:56:12+01:00

Waardeoverdracht van pensioen is  het opgebouwde pensioen bij jouw vorige werkgever meenemen naar de pensioenregeling van jouw nieuwe werkgever.

Dit kan met waardeoverdracht van pensioen. Je hebt een wettelijk recht op waardeoverdracht van pensioen.

Het is alleen niet altijd zinvol om het opgebouwd pensioen bij jouw vorige werkgevers over te dragen. Details van jouw oude pensioenregeling kunnen juist zeer waardevol zijn die je met waardeoverdracht zou verliezen.

Laat je daarom adviseren of waardeoverdracht van pensioen een goede keuze is?

Meer weten? Neem contact met ons op.

Ga naar de bovenkant