Je hebt een onderneming, Eenmanszaak, V.o.f. of Maatschap, gestaakt en realiseert daarmee een stakingswinst. Over de stakingswinst betaal je Inkomstenbelasting. Onder bepaalde voorwaarden hoef je niet direct en ineens af te rekenen. En kun je belasting besparen. Bijvoorbeeld met een stakingswinstlijfrente.

Met een stakingswinstlijfrente kun je:

 1. Verder bouwen aan vermogensgroei voor als je het geld nog niet nodig hebt; en/of
 2. Direct periodiek als inkomen laten uitkeren.

Waaruit bestaat een stakingswinst?

De stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de werkelijke waarde op het moment van overdracht.

 • stille reserves;
 • fiscale reserves;
 • goodwill;
 • desinvesteringsbijtelling.

Wijzigingen in rechtsvorm of samenwerkingsverband?

Veranderingen in de rechtsvorm of het samenwerkingsverband hebben altijd fiscale gevolgen:

 • je brengt jouw eenmanszaak in een samenwerkingsverband (maatschap of Vof) in;
 • je brengt uw eenmanszaak onder in een B.V.*;
 • eén van de vennoten of maten van jouw maatschap stopt;
 • de maatschap of Vof krijgt er een maat of vennoot bij.

Indien je jouw onderneming overdraagt aan een B.V., moet je het gehele onderneming inbrengen en mag je de aandelen die je als tegenprestatie voor jouw onderneming hebt ontvangen, 3 jaar lang niet verkopen. Heb je een verrekenbaar verlies uit voorgaande jaren? Bereken dan of het verstandig is om ‘door te schuiven’ of af te rekenen, dit laatste kan voordeliger zijn.

Stakingswinstvrijstelling en stakingswinstaftrek

Algemene stakingsvrijstelling

Eenmaal per leven is een bedrag van 3.630 euro stakingswinst vrijgesteld bij het staken van één of meer gehele ondernemingen. Daarbovenop kun je een bedrag voor stakingswinstvrijstelling benutten door gebruik te maken van de lijfrenteaftrek: Stakingswinstlijfrente.

Stakingswinstlijfrente bedingen bij verzekeraar, bank of overnemende ondernemer

De stakingswinstlijfrente (of lijfrente na omzetting oudedagsreserve) kun je bedingen bij:

 • verzekeraar;
 • bank;
 • overnemende ondernemer (onvoldoende liquiditeiten de koopprijs ineens te betalen).

Hiermee creëer je een tijdelijk of levenslang periodiek inkomen. De periodieke stakingswinstlijfrente uitkering die je ontvangt, is als inkomen belast voor de Inkomstenbelasting. En zo beperk je de belastingdruk doordat de stakingswinst niet ineens volgt.

Situatie? Lijfrente premie stakingswinst
 • Ondernemer is 61 jaar of ouder (AOW-leeftijd -/- 5 jaar)
 • Ondernemer is invalide
 • Ondernemer is overleden
474.517 euro
 • Ondernemer is 51 tot 61 jaar
 • Overdracht en lijfrente gaat direct in
237.267 euro
 • Overige situaties
118.640 euro

Op de genoemde vrijstelling wordt in mindering gebracht:

 • AF: Bedrijfs- of beroepspensioenregeling
  Waarde in het economisch verkeer van een verplicht gestelde bedrijfs- en/of beroepspensioenregeling ten tijde van het staken
 • AF: Stand oudedagsreserve
  Stand van de oudedagsreserve bij aanvang van het kalenderjaar
 • AF: Lijfrentepremies
  Premies die op grond van een lijfrente reeds eerder in aftrek zijn gebracht, m.u.v. oud regime lijfrenten en basisaftrek nieuw regime lijfrenten

Meer weten?