Een fiscale oudedagsreserve, ook wel FOR genoemd, was tot 1-1-2023 één van de mogelijkheden voor ondernemers om fiscaal vriendelijk een inkomen voor later op te bouwen. Je hebt dus een Eenmanszaak, V.o.f. of Maatschap.

Met ingang van 1 januari 2023 is de Fiscale Oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Je mag er dan niet meer aan toevoegen. Wat je tot nu toe als oudedagsreserve hebt opgebouwd, blijft staan.

Wat kun je met het saldo van de Fiscale Oudedagsreserve?

Je kunt de Fiscale Oudedagsreserve laten staan totdat deze verplicht vrijvalt of je kunt nu maatregelen treffen om de Fiscale Oudedagsreserve ineens of in delen af te bouwen en om te zetten naar een “echte” oudedagsvoorziening.

Wanneer betaal je belasting over de Oudedagsreseve?

Als de Oudedagsreserve afneemt. Dit kan zijn vrijwillig (1) of verplicht (2) in de volgende situaties:

  1. Vrijwillig: Aankoop lijfrente met het bedrag van de fiscale oudedagsreserve (saldo afstorten in lijfrente is onbelaste afname)
  2. Verplicht: Wanneer het ondernemingsvermogen (dit is de boekwaarde van het vermogen, bijvoorbeeld vaste activa zoals gebouwen of machines, voorraad, debiteuren, liquide middelen) minder is dan de stand van de oudedagsreserve én er sprake van één van de volgende situaties:
    1. Gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming in een kalenderjaar
    2. Bereiken AOW-leeftijd bij aanvang van het kalenderjaar
    3. Niet-voldoen aan het urencriterium in het kalenderjaar en voorafgaande kalenderjaar

Wanneer je vermogen hebt opgebouwd, kun je een FOR lijfrente aanschaffen. Die inleg is aftrekbaar van de winst. Terwijl je de oudedagsreserve laat vrij vallen, staat daar dus de aftrekbare lijfrentepremie tegenover. Per saldo 0 euro. Zo betaal je uiteindelijk pas belasting wanneer je de lijfrente periodiek laat uitkeren.

Meer weten?