Een fiscale oudedagsreserve, ook wel FOR genoemd, is een van de mogelijkheden voor ondernemers om fiscaal vriendelijk een inkomen voor later op te bouwen. Je hebt dus een Eenmanszaak, V.o.f. of Maatschap.

De voorwaarden zijn:

  • Voldoen aan urencriterium. 1.225 uur per jaar besteden aan werkzaamheden voor de onderneming
  • Ondernemer zijn voor eigen rekening en risico en rechtstreeks verbintenissen kunnen aangaan
  • Jonger dan de AOW-leeftijd in aanvang belastingjaar

De reservering – ook wel dotatie genoemd – die je doet, mag je van de winst uit onderneming aftrekbaar stellen. Daarover betaal je nu geen belasting. Doordat je nu geen belasting betaalt, levert dat een besparing op. Voor 2022 is de reservering maximaal 9,44% van de winst uit onderneming en maximaal 9.632 euro. Let op: Met ingang van 2023 wordt de FOR afgeschaft. Lees hier meer.

De belastingbesparing is afhankelijk is van de hoogte van de dotatie die je doet en de hoogte van je winst/belasting die je betaald. En die besparing kun je slim investeren. Bijvoorbeeld:

  • waarde toevoegen aan de onderneming door te investeren in materialen en middelen voor een beter product/dienst en/of omzetsnelheid;
  • omzet verhogen door marketing en promotie;
  • bouwen aan vemogen en inkomensbescherming zoals sparen, beleggen, lijfrente of voorzieningen treffen voor inkomensrisico’s als overlijden of ziekte/arbeidsongeschiktheid.

Wanneer betaal je belasting over de Oudedagsreseve?

Als de Oudedagsreserve afneemt. De Oudedagsreserve zal in de volgende situaties afnemen:

  1. Aankoop lijfrente fiscale oudedagsreserve (saldo afstorten in lijfrente is onbelaste afname)
  2. Gehele of gedeeltelijke staking van de onderneming
  3. Bereiken AOW-leeftijd
  4. Niet-voldoen aan het urencriterium

Wanneer je vermogen hebt opgebouwd kun je een FOR lijfrente aanschaffen. Die inleg is aftrekbaar van de winst. Terwijl je de oudedagsreserve laat vrij vallen, staat daar dus de aftrekbare lijfrentepremie tegenover. Per saldo 0 euro. Zo betaal je uiteindelijk pas belasting wanneer je de lijfrente periodiek laat uitkeren.

Meer weten?