Wat zijn pensioencijfers 2024?

Ieder jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Kerncijfers zijn gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt om je pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of Ouderschaps- en geboorteverlof te berekenen.

Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in jouw pensioenregeling is afgesproken.

De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis, oftewel de grondslag voor de berekening.

In 2024 zien de pensioenkerncijfers er als volgt uit:

Bedragen in € op jaarbasis 2022 2023 2024
Franchise eindloon 16.749 18.470 19.853
Franchise middelloon 14.802 16.322 17.545
Franchise pré-Witteveen 15.859 17.488 17.545
ANW-hiaat 16.201 18.088 19.331
Maximum pensioengevend salaris 114.866 128.810 137.800
Maximum dagloon voor WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof 59.706 66.956 71.628
Klein pensioen 520,35 594,89 592,51