Wat zijn pensioencijfers 2023?

Ieder jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Kerncijfers zijn gegevens die je bijvoorbeeld nodig hebt om je pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of Ouderschaps- en geboorteverlof te berekenen.

Niet iedere pensioenregeling gaat uit van dezelfde bedragen, controleer daarom goed wat in jouw pensioenregeling is afgesproken. De kerncijfers zijn doorgaans wel de basis ofwel de grondslag voor de berekening.

In 2023 zien de pensioenkerncijfers er als volgt uit:

Bedragen in € op jaarbasis 2022 2023
Franchise eindloon 16.749 18.470
Franchise middelloon 14.802 16.322
Franchise pré-Witteveen 15.859 17.488
ANW-hiaat 16.201 18.088
Maximum pensioengevend salaris 114.866 128.810
Maximum dagloon voor WW, WIA en Ouderschaps- en geboorteverlof 59.706 66.956
Klein pensioen 520,35 594,89