Wat wordt de nieuwe AOW- en pensioenleeftijd per 2024?

Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd vastgesteld aan de hand van de resterende levensverwachting zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

De nieuwe AOW-leeftijd gaat over vijf jaar in.

Op 11-11-2023 is bekend gemaakt dat per 2029 de AOW-leeftijd niet wordt verhoogd en blijft ongewijzigd op 67 jaar en 3 maanden.

Naast de stijging van de AOW-leeftijd kan de pensioenleeftijd ook stijgen.

Jaar AOW-leeftijd
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 tot en met 2027 67 jaar
2028 67 jaar en 3 maanden
2029 67 jaar en 3 maanden

Wat is de pensioenleeftijd in 2024?

De pensioenleeftijd is nu 68 jaar. De pensioenrichtleeftijd blijft tot 2033 op 68 jaar staan.

Dit was 65 jaar tot 2014, 67 jaar tot 2018 en is 68 jaar sinds 2018. Vaak zie je in jouw mijnpensioenoverzicht.nl dan ook verschillende pensioenleeftijden – en bedragen – staan.

Meestal wordt de pensioenleeftijd zelf afgestemd op de AOW-leeftijd omdat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat dan het dienstverband eindigt.

Pensioenen kun je – als je daar op tijd mee begint, doorgaans uiterlijk zo’n 6 maanden van te voren – uitstellen als je het nog niet wilt of naar voren halen als je het eerder wilt.

Is jouw pensioen akkoord? Vraag ons om een pensioenplanning. Lees hier meer over onze diensten.

Lees hier meer over de pensioencijfers in 2023.