Wat wordt de nieuwe AOW- en pensioenleeftijd per 2022?

Je wilt weten wat de nieuwe AOW- en pensioenleeftijd is?

Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd vastgesteld aan de hand van de resterende levensverwachting zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

De nieuwe AOW-leeftijd gaat over vijf jaar in.

Op 9-11-2022 is bekend gemaakt dat per 2028 de AOW-leeftijd wordt verhoogd.

Naast de stijging van de AOW-leeftijd kan de pensioenleeftijd ook stijgen.

Hoe ziet de AOW-leeftijd er in 2022 uit?

Jaar AOW-leeftijd
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 tot en met 2027 67 jaar
2028 67 jaar en 3 maanden

Wat is de pensioenleeftijd in 2022?

De pensioenrichtleeftijd blijft tot 2033 op 68 jaar staan.

Lees meer over de pensioencijfers in 2022.