Wat wordt de nieuwe AOW- en pensioenleeftijd per 2022?

Je wilt weten wat de nieuwe AOW- en pensioenleeftijd in 2022 is?

Jaarlijks wordt de AOW-leeftijd vastgesteld aan de hand van de resterende levensverwachting zoals die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

De nieuwe AOW-leeftijd gaat over vijf jaar in. In 2022 is dus besloten wat de AOW-leeftijd wordt per 2027.

Naast de stijging van de AOW-leeftijd kan de pensioenleeftijd ook stijgen.

Hoe ziet de AOW-leeftijd er in 2022 uit?

Jaar AOW-leeftijd
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 tot en met 2027 67 jaar

Wat is de pensioenleeftijd in 2022?

De pensioenrichtleeftijd blijft tot 2033 op 68 jaar staan.

Lees meer over de pensioencijfers in 2022.