Welk nabestaandenpensioen ontvangt jouw partner na jouw overlijden?

Woon je samen of ben je gehuwd?

Bij veel huishoudens gaan partners bij het besteedbaar inkomen uit van het totale gezamenlijke gezinsinkomen. Er is dan vaak behoefte aan een goede nabestaandenvoorziening. Hoe is het in jouw situatie geregeld?

Bij een overlijden vervalt het inkomen van de overleden partner. Welke financiële voorzieningen komen daarvoor in jullie situatie in de plaats?

  • nabestaandenpensioen, wezenpensioen en ANW-hiaatpensioen?
  • uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering, bijvoorbeeld om een deel van de hypotheek af te lossen.

Wat is aanwezig en is dit voldoende?

Levensverzekering een goed idee

Bij een tekortsituatie in geval van overlijden kan een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een goed idee zijn.

Wat is er in jouw situatie nodig?

Met een financiele planning krijg je overzicht en inzicht. En dat is precies wat je nodig hebt om jouw nabestaanden goed verzorgt achter te laten.

Life-events

Bij bepaalde levensgebeurtenissen is er geen of minder dekking voor nabestaandenpensioen. Wees alert in de volgende situaties:

  • wisseling van werkgever
  • ZZP-er worden
  • werkloosheid
  • echtscheiding
  • met pensioen gaan

Nabestaandenpensioen complex

Nabestaandenpensioen is vaak onbekend en onduidelijk.

Het blijkt dat veel onbekendheid en onduidelijkheid is over de financiële gevolgen van een overlijden. En met name over het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen.

Nabestaandenpensioen kan onaangenaam verrassen

Het blijkt nogal eens dat het netto besteedbaar inkomen van een achterblijvende partner en/of kind(eren) na een overlijden ontoereikend is. Terwijl dit eenvoudig te voorkomen is.

Kan er iets verbeterd worden?

De politiek doet er al wat aan

Ook pensioen betrokken partijen en het Kabinet hebben aandacht voor het dossier partner- en wezenpensioen.

In de Wet Toekomst Pensioenen zal het nabestaandenpensioen sterk vereenvoudigd worden.

Wie is partner?

Wie is nu eigenlijk een partner in de definitie van jouw pensioenreglement? De definitie van wie als partner wordt gezien verschilt per pensioenregeling.

Onderzoek waardig dus!

Wat kun je er zelf aan doen?

Samenwoners?

Niet automatisch nabestaandenpensioen. Informeer naar de regels bij jouw pensioenuitvoerder.

Bij geen partnerpensioen, maar wel financiele afhankelijkheid van elkaar, organiseer zelf een voorziening. Bijvoorbeeld een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering.

Laat een financiele planning maken om overzicht en inzicht te krijgen. Wat is er echt nodig?

Partner heeft eigen inkomen?

Bij een inkomen vanaf circa 2.500 euro bruto per maand of bij geen kinderen of bij kinderen ouder 18 jaar, is er geen recht op de Algemene Nabestaandenwet uitkering (ANW-uitkering).

Dit betekent dat een voorwaardelijk recht op circa 15.000 euro bruto per jaar niet wordt uitgekeerd.

Informeer bij jouw pensioenuitvoerder of er een Anw-hiaatverzekering in het pensioenpakket zit. En je die kunt afsluiten? Let daarbij op de partnerdefinitie in jouw situatie

Scheiden en pensioen verdeling

Ook een nabestaandenpensioen wordt aan een ex-partner toegekend bij pensioenverevening. Dan is er minder nabestaandenpensioen bij een overlijden voor een eventuele nieuwe partner.

Breng dit voortijdig in kaart. Daarmee krijg je overzicht en inzicht. Wat is er nodig? En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn.

Ook de alimentatie vervalt bij overlijden! Is er daarvoor nog iets nodig?

Einde dienstverband?

Bij een op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen wordt geen waarde opgebouwd. Dit verzekerde pensioen vervalt wanneer je uit dienst treedt. En deze verzekeringsvorm komt steeds vaker voor.

Informeer of je een op risicobasis of opbouwbasis verzekerd nabestaandenpensioen hebt. En wees daarop bedacht als je uit dienst treedt.

Meestal kun je een deel ouderdomspensioen uitruilen om een en deel nabestaandenpensioen te behouden (Let op: Meestal is dit ook niet toereikend).

Met pensioen

Wanneer je met pensioen gaat, kun je een deel ouderdomspensioen uitruilen voor een nabestaandenpensioen bij uw overlijden. Jouw ouderdomspensioen wordt dan enigszins lager. Maar vaak is het dit waard. Let op bij het invullen van jouw pensioenkeuzeformulier.

Naar een andere werkgever

Ga je bij een andere werkgever werken? Dan tellen de verleden dienstjaren niet mee in de hoogte van het nabestaandenpensioen. Alleen de nieuwe jaren tot pensioendatum (ervan uitgaande dat er een nabestaandenpensioen is). Hierdoor is het nabestaandenpensioen lager.

Informeer jezelf over de hoogte van het oude en nieuwe nabestaandenpensioenen. Laat een financiële planning opstellen om overzicht en inzicht te krijgen. Wat is er nodig? En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn.

ZZP-er worden?

Ook hier speelt het op risicobasis verzekerd nabestaandenpensioen dat vervalt bij uitdiensttreding.

Als ZZP-er kun je wellicht jouw pensioenregeling vrijwillig voortzetten. En is dat dan een goed idee? Laat een pensioenonderzoek uitvoeren en een financiele planning opstellen. Dan weet je waar u aan toe bent.

Misschien is een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een goed alternatief.

Denk ook aan een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor ondernemer wanneer je zelfstandige wordt.

Inkomen boven € 114.866,- (cijfers 2022)?

Boven deze grens bouw je geen pensioen op. En dus ook geen nabestaandenpensioen!

Zowel jouw ouderdomspensioen als nabestaandenpensioen na jouw overlijden voor uw partner is hierdoor lager.

Met een financiele planning krijg je overzicht en inzicht in wat er echt nodig is. En beoordeel of een levensverzekering in de vorm van een overlijdensrisicoverzekering een nuttige toevoeging kan zijn. Of een netto-pensioenregeling via jouw werkgever.

Groot leeftijdsverschil?

In oudere pensioencontracten (mag nu niet meer na een gerechtelijke uitspraak, maar geen terugwerkende kracht) is nog weleens bepaald dat indien het leeftijdsverschil groter is dan 10 jaar de nabestaandenpensioenuitkering wordt gekort.

Informeer bij jouw pensioenuitvoerder.

Meer weten over nabestaandenpensioen?

Wil je weten hoe het zit in jouw situatie? Neem dan gerust contact met ons op.