Levensverzekeringspolis zoek?

Het kan voorkomen dat je niet meer weet of en waar een levensverzekering is afgesloten. Voor jezelf of als nabestaande, partner of erfgenaam. Of welke verzekeraar dit ook alweer is na de vele overnames van de afgelopen jaren?

Je kunt dan, onder voorwaarden, gebruik maken van de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars.

Met de Zoekservice kun je achterhalen of een overledene een levensverzekering had. Daarnaast kun je ook de Zoekservice raadplegen als iemand nog in leven is en je twijfelt of er een verzekering is afgesloten.

Nabestaanden, partners en erfgenamen, maar ook gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf kunnen een aanvraag digitaal indienen bij het Verbond van Verzekeraars. De aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar alle deelnemende verzekeraars die op hun beurt zoeken naar eventuele polissen in hun bestanden.

Lees hier meer informatie over deze zoekservice.