Als werkgever kun je ervoor kiezen om het inkomen van jouw werknemer bij arbeidsongeschiktheid aan te vullen tot 70% of 80% van het salaris.

Tot het maximumdagloon (cijfers 2021: 58.311 euro) geldt de WGA-uitkering. Hiervoor kan een WGA-hiaatverzekering worden gekozen. Bij het niet-benutten van de restverdiencapaciteit kan de werknemer fors terugvallen in inkomen. De WGA-hiaatverzekering zorgt ervoor dat het de WGA-vervolguitkering wordt aangevuld.

Voor werknemers met een inkomen boven het maximumdagloon, kan een WIA-excedentverzekering worden gekozen. De WIA-excedentverzekering vult ook het inkomen boven het maximumdagloon tot aan tot 70% of 80%.