DGA Pensioen in eigen beheer omgezet naar een Oudedagsverplichting (ODV)? Dan zijn dit de mogelijkheden om de Oudedagsverplichting verder op te bouwen en uit te keren.

De fiscale waarde van de pensioenverplichting in eigen beheer is de hoogte van de oudedagsverplichting op omzettingsdatum. Daarna neemt de hoogte van de oudedagsverplichting toe door oprenting (U-rendement) of neemt af als dit rendement negatief is.

De ODV kan vanuit de B.V. worden uitgekeerd of naar een lijfrente worden afgestort bij een verzekeraar of bank in een bancaire lijfrente of verzekerde lijfrente.

Dit kan:

  • tussentijds;
  • op ieder moment;
  • geheel of gedeeltelijk;
  • uiterlijk binnen 2 maanden na het bereiken van de AOW-datum;
  • bij ingang van de ODV;
  • tijdens de uitkeringsduur vanuit de B.V. (strikte voorwaarden).

Bij uitkeren vanuit de B.V. geldt een uitkeringsduur van 20 jaar . Bij uitkeren vanuit een lijfrente een minimale duur van 5 jaar tot ten hoogste het maximum van de tijdelijke oudedagslijfrente. Lees meer over lijfrente

Bij uw overlijden gaat de waarde of de uitkering van de ODV over op de wettelijk erfgenamen volgens het wettelijk erfrecht of testament.

Bij omzetting van het DGA eigen beheer pensioen is het oorspronkelijke nabestaandenpensioen in hoogte afgenomen. Wat heeft jouw partner nodig als je komt te overlijden?

Meer weten?