Een DGA pensioen is een pensioen voor een directeur-grootaandeelhouder met tenminste 10% direct of indirect aandelenbezit met stemrecht.

Een DGA pensioenverzekering is een van de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk een inkomen voor later op te bouwen en het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid af te dekken.

Met een DGA-pensioen regel je:

 • inkomen voor later; en/of
 • inkomen voor jouw partner bij jouw overlijden;
 • premievrije pensioenopbouw wanneer je arbeidsongeschikt raakt.

Ook kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ziekte jouw inkomen aanvullen totdat je de pensioendatum hebt bereikt.

Het DGA-pensioenpakket: Wat kiest jij?

 1. Ouderdoms- en partnerpensioen vanaf pensioendatum
  Vermogensopbouw voor ouderdomspensioen (en partnerpensioen) vanaf pensioendatum.
  Keuze voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodat de pensioenopbouw doorgaat als je door ziekte niet meer kunt werken
 2. Partner- / wezenpensioen voor pensioendatum
  Vervangend inkomen voor jouw partner en kind(eren) met een partnerpensioen en wezenpensioen bij jouw overlijden voor pensioendatum.
  En keuze voor premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid zodat de pensioenopbouw doorgaat als je door ziekte niet meer kunt werken
 3. Combinatie van 1 en 2

Meer weten over onze werkwijze?

Meer weten over DGA pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.