Een transitievergoeding ontvang bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, ook wel ontslag genoemd. Ontslag is het beëindigen van een arbeidscontract door opzegging of ontbinding. Ook het niet verlengen van een tijdelijk contract valt onder ontslag.

Bij ontslag is door invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 vastgesteld op welke ontslagvergoeding een werknemer recht heeft. Een ontslagvergoeding heet sindsdien een transitievergoeding. Tot die tijd werd dit een gouden handdruk of stamrechtvergoeding genoemd.

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het maandsalaris en de duur van het dienstverband en tot een maximum van (cijfers: 2021) € 84.000,- of meer indien het jaarsalaris hoger ligt:

  • 1/3e van het maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de 1e werkdag (evenredig indien dit korter is)

U kunt de hoogte van de transitievergoeding berekenen op:

Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever aan de werknemer moet betalen bij ontslag van een werk­nemer. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor ontslag en om de transitie van werknemers naar een nieuwe carrière te vergemakkelijken. Fiscaal gezien wordt de transitievergoeding aangemerkt als ‘loon uit vroegere dienstbetrekking’. Dit betekent dat de werkgever loonbelasting en sociale premies inhoudt op de bruto transitievergoeding. En indien van toepassing eventueel gemaakte transitie- of inzetbaarheidskosten. Je ontvangt na inhouding van deze bedragen uiteindelijk de netto transitievergoeding. Ineens.

Heb je vóór 1 juli een ontslagvergoeding ontvangen? En deze vergoeding gestort in een gouden handdrukverzekering of gouden handdruk bankspaarrekening of stamrecht-B.V.? Dan kun je deze gouden handdruk / stamrecht nog steeds blijven uitstellen of periodiek laten ingaan volgens de oude belastingregels. En daarmee belasting besparen.

Welke oplossing sluit goed aan op uw persoonlijke financiele situatie, doelstellingen en fiscale mogelijkheden?

Laat een financieel plan maken.