Wanneer uw dienstbetrekking onvrijwillig wordt beëindigd, kunt u tijdelijk recht hebben op een inkomensaanvulling. De Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering).

De eerste twee maanden bedraagt deze 75% van uw laatstverdiende salaris en daarna 70% van een maximum inkomen tot 58.874 euro (cijfers 2021). Dit betekent een maximale uitkering van 41.212 euro bruto per jaar.

In de periode dat u een WW-uitkering ontvangt gaat u op zoek naar ander werk. Laat u zich bij- of omscholen, vraagt u een proefplaatsing aan om ervaring op te doen. Of begint u voor u zelf?

Is het ontslag niet aan u te wijten, dan hebt u recht op een transitievergoeding.

Ook uw pensioenvooruitzichten zullen anders worden. En hoe zit dit met het inkomen voor uw partner bij uw overlijden voor, tijdens en na de WW-periode? Pensioen kunt u onder voorwaarden en gedurende een bepaalde periode vrijwillig voortzetten. Is dat mogelijk binnen uw pensioenregeling? En is dat een goed idee?

In de Werkloosheidswet is er enkele wijzigingen geweest de afgelopen jaren. Denkt u daarbij aan de volgende veranderingen:

  • Voor mensen die per 1 juli 2015 in de WW komen, is al na een half jaar alle algemeen geaccepteerde arbeid passend (in plaats van na 1 jaar).
  • Tussen 2016 en april 2019 is de maximale uitkeringsduur stapsgewijs teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Werkgevers kunnen in de CAO nog wel aanvullingsregelingen afspreken (tot 38 maanden aan te vullen).
  • De opbouw van het arbeidsverleden verloopt minder snel. De eerste 10 jaar van uw loopbaan bouwt u per gewerkt jaar 1 maand WW-recht op. Daarna een halve maand. Opgebouwde WW-rechten tot 2016 blijven staan. Ieder jaar arbeidsverleden staat voor 1 maand.
  • Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering vrijwillig tijdelijk stopzetten (let er wel op dat u dit binnen 6 maanden weer laat herleven anders vervalt het WW-recht) waarbij ook de duur van de WW-uitkering niet doortelt (was voorheen wel).
  • Zodra u meer dan 87,5% van het WW-loon (dus het loon waarop UWV uw WW-uitkering heeft gebaseerd) verdient, stopt uw WW-uitkering, uiteraard voor zover de uitkeringsduur waarop u recht hebt nog niet is bereikt. Is dat minder dan ontvangt u nog steeds een (kleine) WW-uitkering tot de voor u geldende maximale uitkeringsduur.

Wanneer de WW-uitkering stopt en u hebt nog geen vervangend inkomen, dan kan de Wet Werk en Bijstand (WWB) gelden. Of vanwege uw situatie de IOW of IOAW. Enkele kenmerken:

  • IOW tot 2027, 60 jaar of ouder, 70% van minimumloon en 70% inkomensverrekening
  • IOAW, 50 of ouder en jonger dan 60 jaar, tot sociaal minimum gezinsinkomen, inkomsten worden verrekend