De werkzaamheden en/of de bedrijfstak waarin jouw onderneming actief is, kan met zich meebrengen dat een pensioenovereenkomst van rechtswege (artikel 2, lid 2 Pensioenwet) tot stand komt.  Dit betekent dat de werknemer automatisch deelneemt aan een pensioenregeling die van toepassing is verklaard op de bedrijfstak  op grond van CAO e/o Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

In de praktijk komt het voor dat de werkgever en/of (nieuwe) bestuurder onbewust geen weet heeft van een eventueel op de onderneming van toepassing zijnde Bedrijfstakpensioenfondsregeling.

Tussentijdse wijziging van activiteiten kunnen zomaar aanleiding zijn dat de onderneming onder een verplicht gesteld pensioenfonds valt. Of een overname van een onderneming waarbij geen Due Diligence is uitgevoerd op het pensioencontract.

Meestal wordt verplichte aansluiting op enig moment gesignaleerd.  Bedrijfstakpensioenfondsen doen zelf namelijk ook onderzoek of een onderneming wel/niet bij het pensioenfonds is aangemeld. Maar het ontvangen van de aanschrijving / het inventarisatieformulier wil nog niet altijd zeggen dat de vermeende aansluiting per definitie terecht is. Een BPF voert namelijk geen uitgebreid onderzoek uit.

De gevolgen:

  • Niet reageren van de onderneming op het verzoek van een Bpf is in het uiterst geval een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW)
  • Een pensioenfonds is gerechtigd ambtshalve (=geschatte) een nota op te leggen. Deze nota kan door middel van een dwangbevel (artikel 21 Wet Bpf) plus boete worden ingevorderd
  • Er kan sprake zijn van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder (Bestuurdersaansprakelijkheid) waardoor de bestuurder tot in prive de premies en boete verschuldigd is (artikel 23 Wet Bpf).

Het is daarom zaak op een verzoek van een BPF tijdig, zorgvuldig en professioneel te reageren.

Oplossing:

Beter is het om de aanschrijving voor te zijn. Gedegen onderzoek laten doen of er voor jouw  onderneming wellicht een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds van toepassing is of kan zijn. En per wanneer (vanwege de terugwerkende kracht)?

Wij noemen dit een “BPF werkingssfeer onderzoek”.

Wilt je meer informatie over een Bedrijfstak pensioenfonds onderzoek? Klik hier voor onze contact gegevens.