Werknemers hebben een wettelijk recht op waardeoverdracht van opgebouwde pensioenen bij vorige werkgevers. Waardeoverdracht van pensioen is voor een werknemer niet altijd zinvol en werkgevers lopen het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen.

Het risico op bijbetaling bij waardeoverdracht van pensioen, doet zich voor bij pensioenregelingen op basis van gegarandeerde pensioenuitkeringen zoals bij een uitkeringsovereenkomst:

  • eindloon- en middelloonregeling; en
  • premieovereenkomsten (beschikbare premieregelingen) waarbij de premie direct is omgezet in een aanspraak op een gegarandeerde pensioenuitkering.

Oorzaak van de bijbetalingsproblematiek is het verschil in rekenrente tussen het wettelijk voorgeschreven standaardtarief (lager) voor waardeoverdracht en de rekenrente in het verzekeringscontract (hoger).

Hoe lager de rekenrente wettelijke waardeoverdracht is, des te hoger de overdrachtswaarde. Is de wettelijke rente lager dan de rente in het verzekeringstarief, dan zal de ‘oude’ werkgever bij een vertrekkende werknemer moeten bijbetalen. Of omgekeerd: Zal de nieuwe werkgever moeten bijbetalen als een nieuwe werknemer gebruik maakt van het recht op waardeoverdracht en de wettelijke rente hoger is dan de rekenrente in het tarief van de nieuwe verzekeraar.

Neemt je een nieuwe medewerker in dienst of overweegt jouw medewerker het pensioen van vorige werkgever(s) over te dragen? Het is niet altijd zinvol om pensioen over te dragen. Kenmerken van oude pensioenregeling van de werknemer kunnen zeer waardevol zijn, maar gaan verloren bij waardeoverdracht.

Dan is het misschien een goed idee de werknemer advies te laten inwinnen of waardeoverdracht wel het gewenste voordeel oplevert? En om het risico op bijbetaling in te schatten voor de werkgever.

Bij nieuwe pensioenverzekeringscontracten is het tegenwoordig mogelijk het risico op bijbetaling vanwege waardeoverdracht, welke zich gedurende de contractstermijn van de pensioenuitvoeringsovereenkomst voordoen, te verzekeren.

Meer weten over waardeoverdracht? Klik hier voor onze contact gegevens.