De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is per 1 juli 2015 gefaseerd ingegaan en bepaalt:

 • positie flexwerkers te verbeteren;
 • voor werkgever aantrekkelijker maken mensen in vaste dienst te nemen.

De wijzigingen zijn als volgt:

 1. Ketenbepaling
  Er mag maar een beperkt aantal tijdelijke contracten worden aangeboden. Werknemer komt na bepaalde tijd automatisch in vaste dienst
 2. Opzeg- en aanzegtermijn
  Bij contracten tot 6 maanden geen opzegtermijn. Daarna 1 maand oplopend met 1 maand bij diensttijd > 5 jaar ect. tot maximaal 4 maanden
 3. Ontslagroute
  Via UWV vanwege bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid en in andere gevallen via de Kantonrechter.
 4. Ontslagvergoeding
  Transitievergoeding.
 5. Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid
  Na 2 jaar ziekte, ontslag geeft ook dan recht op transitievergoeding.