Een arbeidsongeschiktheidspensioen is een aanvulling op de wettelijke uitkering, WGA-uitkering, bij arbeidsongeschiktheid tot 70% of 80% van het laatste salaris voordat je ziek werd.

Jouw werkgever kan ervoor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen af te sluiten.

Soms is dit via de CAO of het bedrijfstakpensioenfonds geregeld.

Heeft jouw werkgever geen arbeidsongeschiktheidspensioen? Dan kun je er ook zelf voor kiezen om een eigen WGA-aanvulling of woonlastenverzekering af te sluiten.

Lees hier meer over de WGA-regeling.