Een fiscale reserve is een bedrag in jouw balans waarover je in de toekomst nog belasting moet betalen. Belastinguitstel dus.

De fiscale reserve vorm je door een bedrag op jouw bedrijfsresultaat jaarlijks in mindering te brengen. Daarover betaal je dan geen belasting. Met deze belastingbesparing bereik je nu een geldelijk voordeel, namelijk nu minder belasting betalen.

Deze besparing kun je weer investeren in activa, ondernemingsvermogen, vormen van vermogen, treffen van een voorziening bij arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Wanneer kun je een fiscale reserve vormen?

Heb je een Eenmanszaak, Vennootschap onder Firma, Commanditaire Vennootschap of Maatschap? Dan kun je onder voorwaarden gebruik maken van de:

  • oudedagsreserve (ook wel Fiscale Oudedagsreserve of FOR genoemd).

Heb je een B.V. en ben je directeur-grootaandeelhouder dan kon tot juli 2017 sprake zijn van een:

  • pensioentoezegging in eigen beheer; of
  • oudedagsverplichting in eigen beheer (pensioen eigen beheer is omgezet in oudedagsverplichting, uiterlijk eind juni 2017).

Over deze fiscale reserves, dus de oudedagsreserve, pensioen in eigen beheer of oudedagsverplichting, wordt belastinguitstel verleend tot het moment dat de onderneming wordt gestaakt vanwege overlijden of met pensioen gaan.

Vraag jezelf af welk vermogen op aanwezig moet zijn om die belastingclaim af te dragen én nog een pensioen te ontvangen?

Lees meer…