Heb je een Vennootschap onder firma, Maatschap of Besloten Vennootschap en werk je samen met een compagnon aan het succes van jullie onderneming? Dan sta je er misschien niet bij stil dat het wegvallen van jouw compagnon direct van invloed kan zijn op de bedrijfscontinuïteit.

Welke afspraken zijn er wanneer jij of jouw compagnon onverhoopt komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt Kijk in de vennootschapsakte of maatschapsovereenkomst: Wat is daarin afgesproken?

Nu je dit weet, kun je beoordelen welke financiële maatregelen jullie daarvoor hebben getroffen?

Bedrijfscontinuïteit waarborgen

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • vervangende arbeidscapaciteit inhuren;
  • aflossen schulden;
  • nakomen financiele verplichtingen;
  • overname aandelenkapitaal van de erfgenamen en de onderneming voort te zetten;
  • (gezins)inkomen beschermen.

Bij overlijden kan er behoefte bestaan aan extra vermogen om de onderneming voort te zetten.

Bij arbeidsongeschiktheid wil je vervangend inkomen om jouw woonlasten en alle overige uitgaven levensonderhoud te voldoen.

Hoe werkt dat?

Vermogen dat wordt uitgekeerd op het moment van overlijden en aanvullend inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid.

Zo zijn de zakelijke en persoonlijke financiele doelstellingen beschermd. Namelijk het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het op peil houden van jouw (gezins)inkomen.

Lees meer…