Een persoon die binnen de onderneming een sleutelrol vervult. Wanneer deze persoon wegvalt zal de bedrijfscontinuïteit in gevaar komen. In dit verband wordt ook wel gesproken over een key-person.

Wanneer een persoon die binnen de onderneming een sleutelrol vervult onverhoopt komt te overlijden, dan is het goed denkbaar dat er nog geen stappen zijn ondernomen om een eventuele bedrijfsoverdracht te regelen. Of voldoende vermogen op te bouwen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Op dat moment kan er behoefte zijn een bedrag ineens zodat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is en een geschikte nieuwe zakelijke partner kan worden gevonden. Gedurende deze periode zal er ook vervangende arbeidscapaciteit ingezet moeten worden om de onderneming actief te houden. Deze vervangende capaciteit moet ook betaalbaar zijn.

Een key-person overlijdensrisicoverzekering voorziet in zo’n bedrag ineens.

Lees meer…