Middelloon of beschikbare premieregeling? Voor een collectieve pensioenregeling is in hoofdzaak deze twee soorten pensioenregeling mogelijk.

Middelloonregeling Beschikbare premieregeling
 • Zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering bij ouderdom
 • Hogere pensioenlasten vanwege garantie
 • Geen zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering bij ouderdom voor de werknemer, wel benaderbaar
 • Pensioenbudget staat centraal

Hierna volgt de inrichting van het pensioenpakket. Wat is er mogelijk?

 • Inkomen nu
  a. Ziekte /arbeidsongeschiktheid tot pensioendatum
  b. Overlijden voor de pensioendatum
 • Inkomen later
  a. Oude dag vanaf de pensioendatum
  b. Partnerpensioen bij overlijden na de pensioendatum.

Wat is de prijs van elk pensioenonderdeel? Met een pensioenlasten begroting krijg je inzicht in de omvang van de pensioenpremie behorend bij verschillende pensioensystemen en ambitieniveaus. Daarmee krijg je hét overzicht dat je nodig hebt voor de keuze over het soort pensioensysteem, de samenstelling van het pensioenpakket en de hoogte van de toe te zeggen pensioenen.

Meer lezen over collectief pensioen?

Meer weten over collectief pensioen? Klik hier voor onze contactgegevens.