Een adequaat verzuimproces bespaart verzuimkosten. Overzicht van de wettelijke regelingen als basis en vertrekpunt voor de van de stappen die jouw onderneming wil zetten in het optimaliseren van de begeleiding bij kort- en langdurend verzuim.

 • Wat zijn de wettelijke regelingen en andere verplichtingen?
 • Hoe is dit in onze organisatie geregeld? Voldoen wij?
 • Wat is nodig om onze doelen te bereiken?
 • Hoe kan onze organisatie daarop goed inspelen?
 • Welke marktpartijen kunnen mijn onderneming daarbij ondersteunen?

We benoemen er een aantal:

Arbobeleid

Arbobeleid is het beleid dat je als werkgever binnen jouw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt gezondheidsrisico’s in het bedrijf, vermindert het ziekteverzuim en bevordert de re-integratie na ziekte.

Werkgevers met personeel in dienst (ook uitzendkrachten, vrijwilligers, stagiaires, inhuurkrachten ect.) zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken.

Een Arbobeleid bestaat uit:

 • RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en plan van aanpak
 • Basiscontract Arbodienstverlening of Bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlener
 • Voorlichting over veilig en gezond werken
 • Toegang hebben tot Arbo deskundige (Bedrijfsarts of Arbeid hygiënist)
 • Mogelijkheid tot periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Cijfers arbeidsongevallen en beroepsziekten? Op dinsdag 17 april 2018 publiceerde de Inspectie SZW het rapport de Staat van arbeidsveiligheid, de realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Download de Infographic hier.

Loondoorbetalingverplichting

Werkgevers en werknemers zijn gedurende de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor het verzuimproces. En de terugkeer van de werknemer naar het arbeidsproces.

Gedurende de eerste twee jaar is er een loondoorbetalingsverplichting. Minstens voor 70%.

In CAO-’s kan zijn afgesproken dat dit in totaal (2 jaar) 170% is. Bijvoorbeeld het eerste jaar 100%. En het tweede jaar 70%.

Ook start de verzuimbegeleiding.

Verzuimbegeleiding? Doel is terugkeer naar de werkplek

Het doel in de eerste twee ziektejaren is terugkeer naar de werkplek. Re-integratie genoemd. Dit kan in de eigen functie met minder uur, met een aangepaste werkplek of door ander werk al dan niet extern.

Enkele procedures:

Na twee jaar ziekte geen – volledige – werkhervatting?

Is de werknemer na 104 weken nog steeds ziek? Dan volgt er een medisch en arbeidskundig onderzoek bij het UWV naar de arbeidscapaciteit van de werknemer. En zal de werknemer mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een WIA-uitkering.

Is er voldoende gedaan gedurende de eerste 2 jaren van het verzuimproces? Of wordt de loondoorbetalingverplichting verlengd? Dat noemt men een loonsanctie. Weet u of uw onderneming weleens een loonsancties heeft gekregen?

Collectief Inkomensadvies nodig?

Er zijn verschillende wettelijke verplichtingen op het gebied van de factor arbeid. Denkt hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Arbowetgeving (Sinds 1 juli 2017 nieuwe wetgeving)
 • Wet Poortwachter
 • Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • CAO-verplichtingen (indien relevant)
 • Verplicht gestelde pensioenfondsen
 • Ect.

Met een integrale benadering profiteert jouw onderneming van de voordelen van verzuimregie. Een collectief Inkomensadvies kan jouw organisatie veel opleveren.

Voor advies over verzuimoplossingen ga je naar een gecertificeerd adviseur Inkomen. Pensioen Adviesbureau Gerritsen is gecertificeerd adviseur Inkomen.

Meer weten over verzuimoplossingen? Klik hier voor onze contactgegevens.