Bij de opbouw van vermogen wil je krijgen wat je nodig hebt. Daarom is bij het samenstellen van een vermogensstrategie jouw risicoprofiel relevant.

Een risicoprofiel is een combinatie van

  • persoonlijke situatie;
  • financiële posities oude dag, overlijden en arbeidsongeschiktheid;
  • doelstellingen;
  • horizon;
  • risicobeleving.

Daarmee worden de volgende onderzoeksvragen beantwoordt:

  • welke risico’s kun je nemen? Jouw financiële draagkracht.
  • welke risico’s wil je nemen? Jouw risicohouding.
  • welke oplossingen sluiten daarop goed aan? Maatregelen nemen.

Met behulp van scenario planning, haalbaarheid- en impactanalyses krijg je inzicht en overzicht. Daarmee helpen wij jou kiezen voor een passende vermogensstrategie.

Wil je advies over vermogen opbouwen?

Lees hier onze aanpak of neem vandaag nog contact met ons op.