Wat wordt de nieuwe AOW-leeftijd?

In de Wet Temporisering verhoging AOW-leeftijd is sinds 2019 geregeld dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt dan eerder was voorzien. Vervolgens is er in december 2020 een wet Verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd ook na 2026 minder snel. In het Pensioenakkoord 2019 is afgesproken dat de stijging van AOW-leeftijd nog maar voor 2/3-deel wordt gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting.

De nieuwe AOW-leeftijd dient 5 jaar van tevoren bekend te worden gemaakt.

AOW-leeftijd blijft 67 jaar in 2027

In november 2021 is de AOW-leeftijd voor 2027 bekend geworden. De AOW-leeftijd stijgt niet in 2024, 2025, 2026 en 2027. De AOW-leeftijd ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Jaar AOW-leeftijd
2022 66 jaar en 7 maanden
2023 66 jaar en 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar

Pensioenrichtleeftijd is nu 68 jaar

De AOW-leeftijd en de pensioenrichtleeftijd lopen niet gelijk. De pensioenrichtleeftijd is op dit moment 68 jaar. Dat is de leeftijd die als uitgangspunt wordt genomen voor de pensioenopbouw via jouw werkgever. De toekomstige stijging van de pensioenrichtleeftijd wordt op dezelfde manier gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting als de stijging van de AOW-leeftijd. Dus met 2/3e daarvan. De verwachting is dat de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar nog tot en met 2026 zo zal blijven zoals het nu is.