Pensioen en AOW-leeftijd verschillen

De AOW-leeftijd is vanaf 2026 afhankelijk van de statistische levensverwachting. Tot 2026 is dit 67 jaar.

De pensioenleeftijd is stapsgewijs verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar in 2014 en 68 jaar in 2018. En wordt vanaf 2026 ook afhankelijk van de statistische levensverwachting

Pensioen en AOW op elkaar laten aansluiten?

Doordat de AOW- en pensioenleeftijd niet meer samenvallen, zien wij in de praktijk dat pensioen wordt uitgesteld of wordt vervroegd. Want wanneer de AOW-leeftijd 67 jaar bedraagt en jouw pensioen start op 65 jaar, dan wil je het pensioen waarschijnlijk uitstellen. En het pensioen dat je hebt opgebouwd op 68 jaar, vervroegen naar 67 jaar.

Uitstellen en vervroegen heeft financiele gevolgen. Je wilt natuurlijk weten wat dit voor jou betekent?

Doorwerken na pensioendatum: 3 situaties

Is doorwerken en vervroegd pensioen ontvangen zonder fiscale sancties mogelijk?

Dit wordt beantwoord in het geactualiseerde Besluit Vraag & Antwoord 08-014 d.d. 11-01-18 van de Belastingdienst. En is afhankelijk van het tijdstip waarop u als werknemer met pensioen gaat.

Hierbij kunnen zich 3 situaties voordoen:

  1. Met pensioen op de standaard pensioendatum van de pensioenregeling en je werkt door
  2. Vijf jaar of minder voor het bereiken van de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen en je werkt door
  3. Meer dan 5 jaar voor het bereiken van de AOW-leeftijd met pensioen en je werkt door

Pensioen op de standaard pensioendatum en doorwerken

Er gelden geen fiscale voorwaarden van (door)werken en bijverdienen. Zowel in de situatie van bestaande of nieuwe activiteiten.

De reden hiervoor is dat je als werknemer niet zelf een (subjectief) besluit hebt genomen om met pensioen te gaan, maar de pensioenleeftijd in de pensioenregeling. Bijvoorbeeld 65 jaar, in het verleden objectief is bepaald.

Vijf jaar of minder voor de AOW-leeftijd vervroegd met pensioen en doorwerken

Voorheen gold dat het inkomen evenredig moest afnemen met de pensioenuitkering.

Echter, maatschappelijke ontwikkelingen, zoals doorwerken op latere leeftijd en veranderde pensioenwetgeving zoals verhogen pensioenleeftijd, hebben ertoe bijgedragen dat deze voorwaarde niet meer past.

Indien het pensioen eerder ingaat dan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioenleeftijd, dan dient het pensioen wel herrekend te worden. Actuarieel gekort genoemd: Een lager pensioen dus.

Meer dan 5 jaar voor de aow-leeftijd vervroegd met pensioen en doorwerken

Het inkomen uit economische activiteit zoals uw huidig dienstverband, het nieuwe dienstverband of uit enige andere economische activitiet(en) zoals zelfstandig ondernemerschap dient een evenredige vermindering te ondergaan.

Mits dit inkomen reeds bestond naast de economische activiteit van waaruit het pensioen volgt en voor ingang van het pensioen bestond. Dit kan buiten beschouwing blijven in de vermindering van economische activiteit.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde heeft tot gevolg dat de pensioenaanspraak (totale waarde van de pensioenen) ineens en volledig onderhevig is aan belasting. Plus een boete. Totaal maximaal 72% (artikel 19b, lid Wet Loonbelasting 1964).

Financieel plan maken?

Een overzicht van je financiële situatie nu en later helpt jou beter beslissen. Laat daarom een financiële planning maken. 

Meer weten?

Heb je een vraag of wil je advies? Neem dan gerust contact met ons op.