Wat is een generatieregeling en hoe zit dit met de pensioenregeling?

Generatieregelingen staan ook wel bekend als seniorenregeling of demotieregeling. Het gaat over minder werken, salaris en pensioen. 

Minder werken kan helpen het langer vol te houden of voor kennisoverdracht tussen jongere generaties op de werkvloer.

De hoogte van jouw salaris is gekoppeld aan het aantal uur dat je werkt. Het pensioen is gekoppeld aan jouw salaris. Wanneer je minder gaat werken, heeft dat  gevolgen voor je salaris en pensioen. Hierdoor kan minder werken onaantrekkelijk worden. Maar niet met een generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling.

Generatieregeling

Minder werken, meer dan evenredig salaris en 100% pensioen

Er is een mogelijkheid voor werkgevers een zogenoemde Generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling in te voeren.

Hoe werkt dat?

Een generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling maakt het mogelijk om minder te werken, maar niet evenveel terug te vallen in inkomen en helemaal niet terug te vallen in pensioenopbouw.

Een voorbeeld (andere verhoudingen zijn ook mogelijk):

 • 80% werken (minimaal 50% blijven werken is verplicht!)
 • 90% van het oude salaris
 • 100% pensioenopbouw over het oude salaris

Werkgevers zijn vrij in het wel of niet aanbieden van een Generatieregeling, seniorenregeling of demotieregeling. Ook kan de CAO dit voorschrijven.

Combinatie van regelingen

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteitsregelingen hebben de afgelopen jaren aan populariteit gewonnen. Aandacht daarvoor neemt dan ook toe. Er zijn nog meer financiele vitaliteitsmogelijkheden bovenop de generatieregeling, seniorenregeling en demotieregeling. We bespreken deze hier.

Wet Toekomst Pensioenen

Deze wet voorziet in de verbouwing van ons pensioenstelsel en moet nog worden goedgekeurd. Drie van de vier mogelijkheden die van belang zijn voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn sinds 2021 al wel van kracht.

In de Wet Toekomst pensioenen zijn de volgende (extra) mogelijkheden:

In 2021 van kracht:

 • Periodieke ontslaguitkeringen (tussen 2021 en 2026)
 • Extra verlofsparen
 • Minder snel stijgende AOW-leeftijd

Naar verwacht in 2023 van kracht:

 • Pensioenuitkering ineens van 10% (ook voor lijfrente)

Fiscale mogelijkheden

Naast de vitaliteitsmogelijkheden generatieregeling, seniorenregeling, demotieregeling, periodieke ontslagvergoedingen, meer verlofsparen en in 2023 de pensioenopname ineens, biedt de fiscale wetgeving nog de volgende extra pensioenmogelijkheden:

Pensioen bijsparen:

Fiscale ruimte benutten bij niet maximale pensioenregeling (extra pensioenopbouw).

Pensioen vrijwillig voortzetten na uit dienst:

Pensioenopbouw gaat door na uit dienst en de pensioenpremie wordt door de werkgever voldaan.

Hierbij is het van belang dat de pensioenregeling deze mogelijkheden biedt. Zie daarvoor uw pensioenreglement.

Samenvatting

In dit artikel heb je gelezen dat er op financieel gebied en in overleg met jouw werkgever al veel mogelijk is om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven en/of met als doel om minder werken te gaan werken.

Daarvoor helpt een:

 1. Generatieregeling, seniorenregeling, demotieregeling
 2. Pensioen bijsparen
 3. Pensioen vrijwillig voortzetten (werkgever) na uit dienst
 4. Periodieke ontslagvergoedingen (zonder boete RVU)
 5. Meer verlofsparen
 6. Waarschijnlijk vanaf 2023: 10% pensioenopname ineens.

Pensioenadvies nodig?

Wil je een vroegpensioenplanning?

Maak direct een afspraak met ons. Dit opent onze afsprakenpagina in een nieuw venster. Daar kun je een afspraak met ons inboeken.

Je kunt ons ook altijd bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.