Maximale lijfrente naar € 34.550,- voor jaarruimte en € 38.000,- voor reserveringsruimte  in 2023

Sinds de invoering van de Wet toekomst pensioen (Wtp) per 1 juli 2023 is met terugwerkende kracht de lijfrentepremieaftrek fors verruimd.

Lees meer in onze FAQ over lijfrente.