Regeling Vervroegd Uittreden, Verlofsparen en Bedrag ineens

Op 3 september 2020 is een Wetvoorstel ingediend waarin drie regelingen uit het eerder gesloten Pensioenakkoord worden behandeld.

Op 13 januari 2021 is bekend geworden dat een deel van de wet ingaat per 1 januari 2021 en het tweede deel – laatstelijk bekend geworden op 06-07-2023 – waarschijnlijk op 1 juli 2024.

In deze wet zijn drie regelingen geregeld:

 1. Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is op 1-1-2021 ingegaan.
 2. Verlofsparen dat gaat over de uitbreiding van deze mogelijkheid is op 1-1-2021 ingegaan.
 3. Bedrag ineens gaat waarschijnlijk op 01-07-2024 in en gaat over de mogelijkheid om op pensioendatum een bedrag tot 10% van het pensioen en/of lijfrente ineens op te nemen.

Wat is de Regeling Vervroegd uittreden?

Drie jaar voor de AOW-datum voor maximaal € 24.444,- per jaar

Eerder stoppen met werken was tot 2005 mogelijk met verschillende regelingen zoals de VUT, Prepensioen, Tijdelijk Overbruggingspensioen en Overbruggingslijfrenten. Daarna niet meer want een uitkering werd dan bij de werknemer belast en bij de werkgever tegen 52% (pseudo eindheffing genoemd). Doordat de belastingdruk kon oplopen tot 104%, werd er geen gebruik meer van gemaakt.

Met de nieuwe RVU-regeling is beoogd om werkenden gezond hun pensioen te laten halen omdat de pensioenleeftijd is gestegen. Wordt aan de volgende voorwaarden voldaan, dan blijft de pseudo-eindheffing voor werkgever achterwege:

 • niet eerder dan 36 maanden voor de AOW-leeftijd (later mag wel);
 • de uitkering is maximaal tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde in het jaar van uitkering (in 2022 is dat € 2.037,- per maand*);
 • AOW-leeftijd moet uiterlijk 31-12-2028 zijn bereikt;
 • RVU is uiterlijk 31-12-2025 schriftelijk overeengekomen.

*Dus maximaal 36 maanden maal € 2.037,- (op hele maanden afgerond) is € 73.332,-

De uitkering mag ook een bedrag ineens zijn, als dit maar onder het maximum blijft en is gewoon belast bij de werknemer. Wanneer de uitkering boven de vrijstelling (drempel) komt, is deze voor de werkgever belast tegen 52%

Let op: Jouw partnerpensioen bij gebruik maken van de RVU-regeling. Deze kan vervallen omdat je uit dienst treedt en indien je het pensioen niet gelijktijdig laat ingaan. Dan ontvangt jouw achterblijvende partner niets bij jouw overlijden voor pensioendatum. Laat daarom eerst jouw pensioenreglement controleren en win advies in over de mogelijke oplossingen. Lees meer over partnerpensioen.

Wat is extra verlofsparen?

Van 50 naar 100 weken bovenwettelijk verlof sparen

Om werknemers meer mogelijkheden te bieden eerder te stoppen met werken of tussentijds meer verlof op te nemen, wordt het aantal weken belastingvrij verlofsparen verdubbeld van 50 naar 100 weken.

Boven het wettelijke verlof, mag je als werknemer ook bovenwettelijk verlof sparen (vakantieverlof en compensatieverlof). De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat er niet meer dan 50 weken bovenwettelijk verlof gespaard mag worden. Wordt er meer gespaard, dan volgt belastingheffing. Sinds 1-1-2021 is het mogelijk om 100 weken bovenwettelijk verlof te sparen. Om hiervan gebruik te maken zal dit ook in jouw arbeidsvoorwaarden opgenomen moeten zijn. Is dit niet in een CAO geregeld? Dan regel je zelf met je werkgever en maak daarover afspraken (let op: spreek altijd af dat het gespaarde verlof niet vervalt).

Als werknemer kun je dan op allerlei momenten tijdens het arbeidzame leven het gespaarde verlof (geheel of gedeeltelijk) inzetten, bijvoorbeeld voor een sabbatical, omscholing ect. Het is een middel om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Verlof kan – al dan niet op grond van CAO – bijvoorbeeld ook met overwerk, ploegentoeslag of een andere toeslag voor zwaar werk worden opgebouwd.

Verlofsparen kan ook gebruikt worden voor:

 • Twee jaar eerder met pensioen te gaan
 • Een aantal jaar voor de pensioendatum minder te gaan werken
 • Met deeltijd pensioen te gaan.

Fiscaal maximaal kan 100 weken verlof worden gespaard. Dit is circa twee jaar eerder met pensioen met behoud van salaris uit het gespaarde verlof.

Let op: Faillissementsrisico van werkgever bij verlofsparen. Er is een risico dat je het gespaarde tegoed kwijt raakt wanneer je werkgever failliet gaat.

Wat is bedrag ineens?

10% van de waarde van pensioenaanspraken en lijfrente ineens op de ingangsdatum opnemen

Deze regeling is op 13 januari 2021 uitgesteld tot 2023, op 20 januari 2023 uitgesteld tot 01-01-2024 en op 6 juli 2023 uitgesteld tot 01-07-2024. Dit betekent ook dat de regeling inhoudelijk nog kan veranderen. Daarom noemen we het een voorstel. Lees hierover meer in onze Prinsjesdagspecial 2022.

Het voorstel maakt het mogelijk om tot maximaal 10% van de waarde van het pensioen (ook netto pensioen) en lijfrente ineens op te nemen. Dit kan op de volgende momenten:

 • op het moment dat het pensioen ingaat (pensioendatum), ook bij deeltijd; of
 • uiterlijk op 1 februari van het jaar volgend op uw AOW-datum.

Minder dan 10% opnemen mag ook.

Het pensioenbedrag of de lijfrente mag door de eenmalige opname niet onder de afkoopgrens klein pensioen (in 2023: € 594,89 per jaar) of kleine lijfrente (2023: € 4.898,-) komen. En als het partnerpensioen lager wordt, moet ook de partner ermee instemmen.

Met de eenmalige uitkering kun je bijvoorbeeld een hoge eenmalige uitgave financieren, zoals:

 • de studie van jouw kind(eren);
 • (verre) reis;
 • zorgvoorzieningen inkopen;
 • eigen woning schuld verlagen;
 • ect.

De eenmalige pensioenopname mag echter niet gecombineerd worden met een tijdelijke hoog/laag pensioenuitkering wat nu al mogelijk is. Het is dus kiezen wat in jouw financiele situatie beter past?

 • pensioenbedrag ineens; of
 • pensioenbedrag verspreid over meerdere jaren
 • en alle andere keuzemogelijkheden…

Wat wordt jouw pensioenplan?

In dit artikel heb je kunnen lezen dat er verschillende mogelijkheden zijn om eerder met pensioen te gaan en de uitkering beter te laten aansluiten bij jouw bestedingspatroon en wensen.

Het gevolg is dat het pensioen en/of lijfrente-uitkering lager wordt. Daarom is het belangrijk vooruit te kijken voordat je een keuze maakt.

Wij helpen jou met een helder financieel overzicht inkomen nu en later. Een geruststellende gedachte!

Samen kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact met ons op voor een kennismakingsgesprek over jouw situatie en wat wij daarin voor jou kunnen betekenen.