Regeling Vervroegd Uittreden, Verlofsparen en Bedrag ineens

Op 3 september 2020 is een Wetvoorstel ingediend waarin drie regelingen uit het eerder gesloten Pensioenakkoord worden behandeld.

Op 13 januari 2021 is bekend geworden dat een deel van de wet ingaat per 1 januari 2021 en een ander deel waarschijnlijk op 1 januari 2023.

In deze wet zijn drie regelingen geregeld:

 1. Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) is op 1-1-2021 ingegaan.
 2. Verlofsparen dat gaat over de uitbreiding van deze mogelijkheid is op 1-1-2021 ingegaan.
 3. Bedrag ineens gaat waarschijnlijk op 1-1-2023 in en gaat over de mogelijkheid om op pensioendatum een bedrag tot 10% van het pensioen en/of lijfrente ineens op te nemen.

Wat is de Regeling Vervroegd uittreden?

Drie jaar voor de AOW-datum voor maximaal € 21.204,- per jaar

Eerder stoppen met werken was tot 2005 mogelijk met verschillende regelingen zoals de VUT, Prepensioen, Tijdelijk Overbruggingspensioen en Overbruggingslijfrenten. Daarna niet meer want een uitkering werd dan bij de werknemer belast en bij de werkgever tegen 52% (pseudo eindheffing genoemd). Doordat de belastingdruk kon oplopen tot 104%, werd er geen gebruik meer van gemaakt.

Met de nieuwe RVU-regeling is beoogd om werkenden gezond hun pensioen te laten halen omdat de pensioenleeftijd is gestegen. Wordt aan de volgende voorwaarden voldaan, dan blijft de pseudo-eindheffing voor werkgever achterwege:

 • niet eerder dan 36 maanden voor de AOW-leeftijd (later mag wel);
 • de uitkering is maximaal tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde in het jaar van uitkering (in 2021 is dat € 1.767,- per maand*); en
 • de uitkering gaat uiterlijk 31-12-2025 in (of is overeengekomen en de werknemer 36 maanden voor de AOW-leeftijd is)

*Dus maximaal 36 maanden maal € 1.767,- (op hele maanden afgerond) is 63.612 euro

De uitkering mag ook een bedrag ineens zijn, als dit maar onder het maximum blijft en is gewoon belast bij de werknemer. Wanneer de uitkering boven de vrijstelling (drempel) komt, is deze voor de werkgever belast tegen 52%

Let op uw partnerpensioen bij gebruik maken van de RVU-regeling. Deze kan vervallen omdat u uit dienst treedt en indien u het pensioen niet gelijktijdig laat ingaan. Dan ontvangt uw achterblijvende partner niets bij uw overlijden voor pensioendatum. Laat daarom eerst uw pensioenreglement controleren en win advies in over de mogelijke oplossingen.

Wat is extra verlofsparen?

Van 50 naar 100 weken bovenwettelijk verlof sparen

Boven het wettelijke verlof mag een werknemer ook bovenwettelijk verlof sparen (vakantieverlof en compensatieverlof) tot maximaal 50 weken. Het voorstel is om daarvan 100 weken te maken.

De werknemer kan op allerlei momenten tijdens het arbeidzame leven het gespaarde verlof (geheel of gedeeltelijk) inzetten, bijvoorbeeld voor een sabbatical of omscholing. Het is een middel om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken.

Verlof kan – al dan niet op grond van CAO – bijvoorbeeld ook met overwerk, ploegentoeslag of een andere toeslag voor zwaar werk worden opgebouwd.

En verlofsparen kan ook worden gebruikt om 2 jaar eerder met pensioen te gaan of een aantal jaar voor de pensioendatum minder te gaan werken, met deeltijd pensioen te gaan. Fiscaal maximaal kan 100 weken verlof worden gespaard. Dit is bij 2 jaar eerder met pensioen met behoud van salaris (uit het gespaarde verlof).

Let op: Faillissementsrisico van werkgever bij verlofsparen. Er bestaat een kans dat u het gespaarde tegoed kwijt raakt.

Wat is bedrag ineens?

10% van de waarde van pensioenaanspraken en lijfrente ineens op de ingangsdatum opnemen

Deze regeling is op 13 januari 2021 uitgesteld tot 2023. Dit betekent ook dat de regeling inhoudelijk nog kan veranderen. Daarom noemen we het een voorstel.

Aan de opname ineens zijn een aantal financiële gevolgen verbonden. Deze dienen eerst te worden onderzocht en zal ook de uitvoeringspraktijk erop ingericht moeten zijn.

Het voorstel maakt het mogelijk om tot maximaal 10% van de waarde van het pensioen (ook netto pensioen) en lijfrente ineens op te nemen. Dit kan op de volgende momenten:

 • op het moment dat het pensioen ingaat (pensioendatum), ook bij deeltijd; of
 • uiterlijk op 1 februari van het jaar volgend op uw AOW-datum.

Minder dan 10% opnemen mag ook. Het pensioenbedrag of de lijfrente mag door de eenmalige opname echter niet onder de afkoopgrens klein pensioen (in 2021: 503,24 euro per jaar) of kleine lijfrente (2021: 4.547 euro) komen. En als het partnerpensioen lager wordt, moet ook de partner ermee instemmen.

Met deze eenmalige uitkering kunt u bijvoorbeeld een hoge eenmalige uitgave zoals bijvoorbeeld de studie van uw kind(eren) financieren, reizen, zorgvoorzieningen inkopen of uw eigen woning schuld verlagen ect.

De eenmalige pensioenopname mag echter niet gecombineerd worden met een tijdelijke hoog/laag pensioenuitkering wat nu al mogelijk is. Het is dus kiezen wat in uw pensioensituatie beter past en kan?

 • pensioenbedrag ineens; of
 • pensioenbedrag verspreid over meerdere jaren
 • en alle andere keuzemogelijkheden…

Pensioenplan maken?

Wat wordt uw pensioenplan?

U wilt pensioenadvies en zoekt een onafhankelijk pensioenadviseur en gecertificeerd financieel planner?

Zoals u in dit artikel hebt kunnen lezen zijn er meer mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. De gevolgen voor uw inkomen oude dag zijn dat het pensioen of lijfrente-uitkering lager wordt. Het is belangrij ook in de toekomst uw uitgaven levensonderhoud te kunnen blijven voldoen. Daarom rekenen wij helder en grondig uit wat dit voor uw financiële toekomst betekent.

Samen kijken naar de mogelijkheden?

Neem gerust contact met ons opnemen.